İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşların sosyal sigorta kapsamına girmeyen işlerde çalışabilmelerinin hemen sağlanması gerektiğini vurgulayarak, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2010 tarihli Genelge’nin tekrar gündeme alınmasıyla sorun yarın çözülür, yasal düzenlemeye gerek yoktur. Yıllardır verilen söz, ivedilikle yerine getirilmelidir.” dedi. Yeneroğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

3201 Sayılı Kanun çerçevesinde “Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emeklilik” hakkından yararlananların, yurtdışında çalışmaları halinde Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesilmektedir. Yaşanan mağduriyetleri yakinen bilen birisi olarak, milletvekili seçildiğim ilk günden beri konunun takipçisi olup, 2015 seçimleri itibariyle bu konunun yurtdışı seçim beyannamesinde yer almasını sağlamış; Sayın Cumhurbaşkanımızdan da yine 2015 yılında bu konunun çözümü için söz almıştık.

Vatandaşlarımızdan yıllardır yoğun bir şekilde, yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emekli olanların Türkiye’den aldıkları emekli maaşları kesilmeksizin Almanya örneğinde olduğu gibi sosyal sigorta kapsamına girmeden, 450 Avro’ya kadar olan işlerde çalışabilmeleri için talepler almaktayız. Beş yıldır gündemimizde olan bu hususu, son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu’yla ve ilgili Bakanlarla defaaatle görüşmüş; verilen sözün geciktirilmeden yerine getirilmesini talep etmişizdir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2018 Ekim ayı verilerine göre, “Yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla emeklilik” hakkından yararlanan toplamda 652 bin 914 vatandaşımız bulunmaktadır. Bu kişilerin 559 bin 620’sinin ise yurt içinde ikamet ettiği gözükmektedir. Türkiye’de çalışmalarında herhangi bir beis olmayan vatandaşlarımızın, yurtdışında çalışmaları konusunda engeller bulunmaktadır.

SGK, 2010 yılında yayımlamış olduğu (03.09.2010 tarih ve 2010/103 sayılı) Genelgede “Aylık başlangıç tarihi itibariyle ya da aylık almakta iken sosyal sigortadan muaf cüzi çalışması bulunduğu tespit edilenler hakkında aylıkların iptali ya da kesilmesi yönünde bir işlem yapılmayacaktır.” ibaresiyle kısmi çalışmayı sigortalı çalışmadan saymamış ve yurtdışındaki vatandaşlarımıza emekli maaşları kesilmeden sosyal sigorta kapsamına girmeyen işlerde çalışma imkânı tanımıştır. Ancak 2012 yılında yayımladığı (28.06.2012 tarih ve 2012/24 sayılı) Genelge ile yurtdışından borçlanarak emekli olanlar için “Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle yada borçlandıkları yurtdışında geçen sigortalılık süreleri dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlardan, yeniden yurtdışında kısa süreli çalışmaya başladıklarının çalıştıkları sırada ya da daha sonra tespit edilmesi halinde bunların aylıkları, kısa süreli çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir.” ifadesiyle daha önce tanımış olduğu bu imkanı ortadan kaldırmıştır.

Açıklamanın başlangıcında ifade ettiğimiz üzere, 2015 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız sözle başlayıp; o dönemki adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla ve SGK ile yıllardır bu hususta görüşmeler yapmaktayız. Çözüm çok basit. SGK tarafından yayımlanan 2010 tarihli Genelge’nin tekrar gündeme alınmasıyla sorun yarın çözülür, yasal düzenlemeye gerek yoktur. Yıllardır verilen söz ve geri alınan hak artık daha fazla ertelenmeyip, genelge ile hemen yerine getirilmelidir.

İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ:

https://www.mustafayeneroglu.com/sorunlari-bilen-ve-cozecek-olan-tek-adres-ak-partidir/

https://www.mustafayeneroglu.com/yurt-disinda-siyasal-katilim/

https://www.mustafayeneroglu.com/ak-parti-olarak-milletimize-hizmette-sinirlari-kaldirdik/

https://www.mustafayeneroglu.com/beyannamemiz-yurt-disi-vatandaslar-politikasinin-belirleyicisi-ve-oncusu-ak-parti/

Connect with Me: