Seçim Beyannamesini buradan indirebilirsiniz.

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) tarafından “AK Parti Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızın Yanında” başlıklı seçim beyannamesi yayınlandı. Yurt dışı vatandaşlar seçim beyannamesi kuşatıcı eğitim ve kültür politikalarının yanında siyasal katılımın gereği olan yurt dışı milletvekilliğinden Türkçe öğrenimi için ihtiyaç olan çift dilli anaokul ve kreşlerin desteklenmesine, pasaport harçlarının düşürülmesinden meslek lisesi diplomalarının tanınmasına kadar birçok noktayı içeriyor. İstanbul Milletvekili ve AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu beyannameyle ilgili yaptığı açıklamada, “Partimiz 7 Haziran seçimlerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik kapsamlı bir paket açıklamıştı. Aynı şekilde 1 Kasım seçimleri için de vatandaşlarımızın ihtiyaç ve sorunlarına ilişkin yaptığımız ön çalışmalar doğrultusunda seçim beyannamemizi hazırladık.” dedi.

AK Parti YSKM tarafından açıklanan seçim beyannamesi yurt dışında yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik kapsamlı hedefleri içeriyor. Yeneroğlu, “AK Parti olarak yurt dışında yerleşik vatandaşlarımıza yönelik şu ana kadar yaptıklarımızın bir özetini ve gelecekte uygulamaya geçirmeyi planladığımız hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Gerek icraatlarımız gerekse de yapacaklarımızla vatandaşlarımızın bir taraftan yaşadıkları ülkelere aktif katılımlarını diğer taraftan da Türkiye ile olan bağlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. ” açıklamasında bulundu.

AK Parti iktidarının yurt dışındaki vatandaşlar için de önemli atılımlara imza attığına dikkat çeken Yeneroğlu, “Ülkemizde ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte yurt dışında yaşayan insanımıza yönelik ayrımcı politikalar kaldırılmış, ‘milletine hizmet eden devlet’ anlayışıyla yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik politikalarda somut değişimler yaşanmıştır. Yurt dışı hizmetleriyle ilgili devlet kurumlarımız güçlendirilmiş, sorunların takibi ve çözüme kavuşturulması için önemli adımlar atılmıştır. Açıkladığımız beyanname bu sürecin devam edeceğinin taahhüdüdür.” bilgisini verdi.

Yeneroğlu, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların geliştirilmesi gerekir. Öncelikli olarak insanlarımızın Türkiye ile ilgili temel sorun ve taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Bununla birlikte kurumlarımız tarafından yurt dışı kültür ve eğitim alanlarında yürütülen faaliyetleri bütüncül bir strateji çerçevesinde üst noktalara taşımamız elzemdir. Ancak bu şekilde mesafelerin kısaldığı ve kimlik anlayışlarının farklılaştığı küreselleşme çağında insanımıza ve ülkemize etkin bir biçimde hizmet edebiliriz.“ dedi.

AK Parti’nin Seçim Beyannamesinde kapsamlı bir şekilde belirtilen adımlar şöyle:

 • Çift dilli kreş ve okulların açılmasının desteklenmesi
 • Anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi için sivil toplum kuruluşlarımızın desteklenmesi
 • Yurt dışı milletvekilliği ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın TBMM’de temsil edilebilmeleri için AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinin yasalaştırılması
 • Dövizle askerlik bedelinin 6.000 €’dan 1.000 €’ya düşürülmesi için gerekli yasanın çıkartılması
 • Pasaport harçlarını düşürmek için AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifinin yasalaşması
 • Yabancı mahkeme kararlarının vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek bir sürede Türkiye’de tanınmasının sağlanması
 • Türkiye’den emekli olanların yarı zamanlı çalışabilmelerini engelleyen hükümlerin kaldırılması
 • Yurt dışındaki gençlerimize yönelik burs desteğinin ve Türkiye’deki üniversite kontenjanlarının artırılması
 • Meslek diplomalarının Türkiye’de meslek lisesi diplomalarına denk kabul edilmesinin sağlanması
 • Gençlerimizin anavatanlarını yakından tanımaları için Gençlik Köprüleri programının yaygınlaştırılması
 • Türkiye’de devlet kurumlarımızda çalışmak isteyen gençlerimiz için onların eğitim geçmişlerine uygun devlet kurumlarına giriş sınavlarının geliştirilmesi
 • Vatandaşlarımızın kültürel kimliklerinin korunması için yaşadıkları ülkelerle iş birliğinin geliştirilerek kamu ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi
 • Ayrımcılık, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadele çalışmalarının desteklenmesi

Yeneroğlu son olarak, “1 Kasım seçimleri aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hizmetler için de bir dönüm noktasıdır. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye’nin yurt dışına yansıması da aynı şekilde olacaktır. Kapsamlı ve istikrarlı bir yurt dışı vatandaşlar politikası ancak insanlarımızın desteği ve güveniyle gerçekleşebilir.” dedi.

Ak Parti 1 Kasım 2015 Seçim Beyannamesi

Connect with Me: