AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu yurt dışındaki seçmenlerle ilgili 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme hakkında, “Yeni dönemde yurt dışı seçmen kütüklerinin oluşturulmasında vatandaşın yaşadığı ülke adres verisi ya da temsilcilik bilgisi esas alınacaktır. Böylelikle yurt dışındaki yüzbinlerce seçmenin oy kullanmasının önündeki engel kaldırılmıştır. Atılan bu adım toplumun her kesimi adına sevindirici bir gelişmedir.” açıklamasında bulundu. Yeneroğlu şunları kaydetti:

“AK Parti hükûmetleri, yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için gerekli yapısal iyileştirmeleri gerçekleştirmiştir. Ortaya konulan hizmet yurt dışında yaşayan her bir vatandaşımızın siyasi iradesini yansıtması açısından önemlidir.

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır. Seçim kanununda yurt dışı seçmen kütüğünün 30 Aralık 2016 tarihine kadar kimlik numarası ya da mevcut bilgiler esas alınarak oluşturulması öngörülmekteydi. Buna göre yurt dışındaki vatandaşlarımız bundan sonraki seçimlerde yalnızca adres kayıt sisteminde yer alan bilgilere göre oy kullanabilecekti. Bu durumda yurt dışında adres kayıt sistemine kayıtlı olmayan yaklaşık 1.6 milyon seçmen seçimlerde oy kullanamama sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Yasal bir sorun nedeniyle yüzbinlerce insanımızın siyasi tercihlerini sandığa yansıtamaması demokrasi adına büyük bir kayıp olacaktı.

Yapılan yeni düzenleme bu sorunu gidermektedir. Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının yaşadıkları “ülkedeki adres kayıtlarına ya da bağlı oldukları temsilcilik bilgilerine” göre tutulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla adres kayıt sistemine dâhil olmayan vatandaşlarımızın oy kullanma haklarının kaybedilmesinin önüne geçilmiştir. Yeni uygulama 2017 yılı içerisinde yapılacak referandum için de geçerli olacaktır.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin geleceğini belirleyen referandum ve seçimlere katılımlarını artırmak için atılan bu adım toplumun her kesimi adına sevindirici bir gelişmedir. Bu doğrultuda yurtdışındaki seçmenlerin siyasi tercihlerini önceki seçimlerden daha fazla sandığa yansıtacaklarını ümit ediyorum. Özellikle de ülkemizin geleceğini belirleyecek Anayasa değişikliği konusunda daha etkin olmak önemli bir vatandaşlık sorumluluğudur.”

Connect with Me: