14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar
Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz
konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza
yönelik başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir olmak üzere farklı illerimizde yeni TOKİ projeleri
başlatacağız” şeklindedir.


TOKİ tarafından yurtdışında süresiz oturum iznine sahip olan ve daimî olarak ikamet eden Türk
vatandaşlarına veya mavi kart sahiplerine yönelik olarak İstanbul Sancaktepe’de 2+1 ve 3+1
nitelikte yapılan 420 konutluk proje için 31 Mayıs 2022 tarihinde kura ile hak sahiplerinin
belirlendiği kamuoyunun malumudur.


Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olarak gerçekleştirilen bu tür projelerin farklı
illeri de kapsayacak şekilde genişletilerek 2023 seçim beyannamesinde yer verildiği
görülmektedir.


Bu bağlamda,

  1. Bahsi geçen vaat hakkında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir?
    Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
  2. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Takvimin ayrıntıları nedir?
Connect with Me: