14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar
Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak adına birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz
konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de yurt dışı borçlanması yoluyla emekli
olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı şeklindedir.
Verilen vaadin akıbetine yönelik 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/264 Esas Numaralı
soru önergesi 10.10.2023 tarihinde tarafınızca yanıtlanmış, bahsi geçen yanıtta “Yurt dışında
yaşayan ve yurt dışı borçlanma ile emekli olan kişilere yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı
tanınmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.”
ifadelerine yer verilmiştir. Nihai durumda soru önergesi, Anayasa’nın 98. maddesine aykırı bir
şekilde 15 günlük cevap süresi içerisinde yanıtlanmamış, verilen cevapta ise çalışmaların
mevcut durumuna ilişkin ayrıntılı bir bilgiye yer verilmemiştir.
Verilen yetersiz cevaba istinaden 13.11.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/6241 esas numaralı
soru önergesine ise üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen halen cevap verilmemiştir.


Bu bağlamda,

 1. Hükümetin kurulmasının üzerinden geçen 1 yıllık süre zarfında yurt dışında yaşayan ve
  borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı
  tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından
  hangi çalışmalar yürütülmüştür?
 2. 10 Ekim 2023 tarihinde soru önergeme verilen tek cümlelik cevapta belirtildiği üzere
  “konu hakkında yürütülmeye devam edilen çalışmaların” mevcut durumu nedir? Bu
  çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
 3. Eğer verilen vaat yerine getirilmeyecekse neden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza
  seçim beyannamesinde bu hususta bir söz verilmiştir?
 4. Anayasamız soru önergelerine 15 gün içinde cevap verilmesini öngörmektedir. Bu
  kadar açık bir konuda 13.11.2023 tarihli 7/6241 esas numaralı soru önergeme üzerinden
  yaklaşık 7 ay geçmesine rağmen halen cevap vermemiş olmayı anayasal sorumluluk ile
  nasıl bağdaştırıyorsunuz
Connect with Me: