10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir açıklama yapan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Bu gün vesilesiyle yeryüzündeki tüm insanların insan onuruna yakışır bir hayat sürmeyi hak ettiğini hatırlatmak isterim.” dedi ve şunları kaydetti:

“20. yüzyılın ilk yarısındaki savaşlarda insan haklarının hiçe sayılması, bu hakların korunması için dünya çapında çeşitli yapıların oluşturulmasını ve önlemler alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu hedefler doğrultusunda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı kararıyla ilan edilmiş ve beyannamenin kabulünden 2 yıl sonra tüm dünyada 10 Aralık tarihinin “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Beyanname, insan haklarının korunmasının dünya barışının temeli olduğu, insan haklarının tanınması ve işlerlik kazanmasının hem kişiler hem de toplumlar için vazgeçilmez olduğu düşüncesine dayanır.

Beyanname günümüzde yaşanan ırk, cinsiyet, din ve tüm diğer ayrışmalar üzerinden yaşanabilecek ayrımcılık türlerine karşı önemli bir yol haritası olarak önümüzde durmaktadır. İnsanlık onurunu hak ettiği yere taşıma çabasıyla oluşturulan beyannamenin yeryüzünün tüm coğrafyalarında ivedilikle işlerlik kazanması en büyük isteğimizdir. Yerel ve küresel tüm aktörlerin insan haklarının uygulanması noktasındaki ortak ve kararlı mücadelesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

TBMM İnsan Hakları Komisyonumuz da bu doğrultuda 1990 yılından bu yana insan haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından önemli roller üstlenmiştir. Geçmişe dönüp baktığımızda son on beş yıllık süreçte Türkiye’de insan haklarının iyileştirilmesi noktasında ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak kat edilen bu mesafe yeterli görülmemelidir. İnsan hakları ideallerinin yediden yetmişe tüm alanlarda işlerlik kazandığı bir ülke olma ideali yolunda taşıdığımız sorumluluk büyüktür.

15 Temmuz sonrası iç siyasette yaşanan gelişmeler, PKK terörünün oluşturduğu tehdit ve tehlike ortamı ayrıca bölgemizde yaşanan savaşlardan dolayı ülkemize yansıyan sorunlara rağmen komisyonumuz, insan hakları konusunda verdiği kararlı mücadeleden vazgeçmemiştir. Dün olduğu gibi bugün de insan haklarının evrenselliği ve vazgeçilmezliği bilinciyle çalışmalarını yürütmektedir.

İnsan hakları mevzusu siyaset üstü bir meseledir ve öyle kalmalıdır. Ülke olarak ciddi sınamalardan geçtiğimiz bir dönemde, hiçbir uluslararası örgüt ya da siyasal aktörün insan hakları kavramını tekeline alarak söz konusu değerleri siyasi malzemeye dönüştürmeye ve bu değerlerin içini boşaltmaya hakkı yoktur. Bu yöndeki uğraşlar bir kötü niyet göstergesi olarak tarihteki yerini almıştır.

Bu düşüncelerle İnsan Hakları Günü’nün 68. Yıldönümü vesilesiyle yeryüzünün tüm coğrafyalarındaki tüm insanların insan onuruna yakışır bir hayat sürmeyi hak ettiğini hatırlatmak, gerekli farkındalık ve bilinçle yürünecek uzun bir yolumuz olduğunu belirtmek isterim.”

Connect with Me: