AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, UNESCO tarafından uluslararası uzlaşıyı, kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek için ilan edilen 21 Şubat Uluslararası Anadil Günü’nde bir açıklama yaptı. “Bilhassa yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anadillerini muhafazası için kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.” diyen Yeneroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“AK Parti iktidarları döneminde Türkiye’de kullanılan dil ve lehçelere sahip çıkılmış ve toplumsal çeşitliliğin bir yansıması olan Kürtçeden Lazcaya, Arapçadan Süryaniceye kadar birçok dil ve lehçenin varlığını sürdürebilmesi için enstitüler kurulmuştur. Bu çerçevede AK Parti iktidarıyla birlikte geçmişte âdeta inkâr edilen anadillere ilişkin tabular yıkılmıştır. Aynı şekilde yurtdışında yaşayan insanlarımızın kültürel kimliklerini muhafaza edebilmeleri için anadil noktasında ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bugün diasporadaki en temel yükümlülüklerimizin başında, Türkçe dil ve kültür birikiminin gelecek nesillere aktarılması gelmektedir. Yurtdışında yaşayan insanımız için geçmişte din görevlisi ne kadar önemliyse, bugün dil görevlisi de en az o kadar önemlidir. Bu çerçevede tüm kurumlarımızın üzerinde büyük sorumluluklar vardır. Türkçe derslerinin yaygınlaştırılması, sayısı ve niteliğinin arttırılması elzemdir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız konuya ilişkin çalışmalarını hızlandırmışlardır. Bu kapsamda Sivil Toplum Kuruluşlarımızın uygun mekânlarında öncelikli olarak yerinden atanan öğretmenler ile Türkçe derslerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu gibi çalışmalar ilk nesil göçmenlerle sonraki nesiller arasında sağlıklı bir iletişim kurulması adına önemlidir. Fakat bunun da ötesinde bu çok dillilik, Türkiye kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki çok kültürlülüğü de desteklemiş olacaktır.

Bu düşüncelerle tüm anadillerin nesilden nesile aktarılarak yaşatılması, gelişmesi ve böylece ortak insanlık mirasının korunması dileğiyle tüm insanların Anadil Gününü kutlarım.”

Connect with Me: