Çin hükümetinin Doğu Türkistan’da Uygur çocuklara Müslüman isimleri verilmesini yasaklaması üzerine TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yasağın temel insan haklarına aykırı olduğu gayet açıktır. İnsan hakları kuruluşlarının dikkat çektiği yasağa karşı uluslararası toplumun etkin olması elzemdir. Çin, Uygur çocuklara Müslüman ismi verilmesi yasağından vazgeçmeli.” açıklamasında bulundu. Yeneroğlu şunları ifade etti:

“Doğu Türkistan’da Müslüman Uygurlara yönelik var olan yasaklara bir yenisi daha eklendi. Hükümet, Uygur ailelerin çocuklara Müslümanlıklarını gösteren isimleri vermesini yasakladı. İslam, Kur’an, Mekke, Cihad, İmam, Saddam, Hac ve Medine gibi bazı isimlerin yetkililer tarafından kayda alınmaması ve yasağa uyulmaması durumunda devlet tarafından aileye sunulan bazı imkanların kısıtlanması öngörülüyor. İlgili kurumların yasaklanan isimlerle ilgili bir liste hazırladığı ve hilal ile yıldız gibi sembollerin de yasaklandığı bilgisi ayrıca uluslararası kamuoyunda yer alıyor.

Ekstremizmle mücadele birçok ülkede olduğu gibi Çin’de de gündemde olan bir konudur. Bu hedef uğruna bölgenin kadim toplumu olan Müslüman Uygurlar topyekün yasaklara maruz kalmaktadırlar. Dinî değerlerle kültürel kimliğin göstergesi olan unsurlara getirilen yasaklarla ekstremizmle mücadele edilemez. Birçok ülkede görüldüğü gibi bu yöntemler aksi sonuç doğurmaktadır. İnsanlar yaşadığı ülkelere daha da yabancılaşmakta, devlet ile olan aidiyetleri zedelenmekte ve böylelikle öngörülemeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca toplumun farklı kesimleri arasındaki iletişim ciddi yara almaktadır.

Yasağın temel insan haklarına aykırı olduğu gayet açıktır. İnsan hakları kuruluşlarının dikkat çektiği yasağa karşı uluslararası toplumun etkin olması elzemdir. Bu çerçevede Çin’den beklenen, bölgedeki milyonlarca Müslüman Uygur’un sosyal, siyasal ve ekonomik katılımını daha fazla desteklemektir. Umarım Çin, bu yönde atılacak bir adım olarak çocuklara Müslüman ismi verilmesi yasağından vazgeçer.”

Connect with Me: