İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İngiltere halkının Avrupa Birliği’nden çıkma kararını, “Milliyetçi söylemlerin belirlediği bu karar, çokkültürlülük ve çoğulculuk iddialarıyla sınanan Avrupa Birliği için ciddi bir kırılmadır. Brexit kararı, sağ popülizmin yeni zaferi olarak kayda geçecektir.’’ sözleriyle değerlendirdi.

Yeneroğlu açıklamasında, “Avrupa Birliği dün İngiltere halkının verdiği kararla tarihi bir gün yaşadı. Kuruluşundan bu yana yeni üyelerle sürekli gelişen Birlik, ilk defa bir üye ülkenin çıkma kararıyla karşı karşıya. Bu kararın AB’ne üye diğer ülkeler nezdinde artçı etkileri beraberinde getireceği açıktır. Üye ülkelerde yapılan anketlerde AB’den çıkma düşüncesinde olan kişilerin sayısının arttığı dikkate alındığında İngiltere referandumu Birlik karşıtlarına cesaret verecektir. Birinci gündem maddesi AB’den çıkma olan aşırı sağcı popülist partilerin yükselmesi de, AB’ne yönelik halk desteğinin azaldığını ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler AB için jeostratejik büyüme planlayanların hesaplarını rafa kaldıracağını göstermektedir.

Referandumda kullanılan gerekçelere bakıldığında milliyetçi akımların gündeme getirdiği başlıkların belirgin olduğu dikkat çekmektedir. Mülteciler sorunu, Türkiye karşıtlığı ve dünkü referandumun özgürlük günü olarak yorumlanması da sağ popülist grupların kullandığı söylemlerdir. Bu tip milliyetçi söylemlerin belirlediği bu karar, çokkültürlülük ve çoğulculuk iddiasıyla sınanan Avrupa Birliği için ciddi bir kırılmadır. Brexit kararı, sağ popülizmin yeni zaferi olarak kayda geçecektir. İkinci Dünya Savaşının ardından bölge için barış ve istikrar ortamı sağlamış olan Avrupa Birliği’nin bu gelişmeyle ciddi yara alması, ulusal egemenlikleri sınırlayan AB mekanizmalarının masaya yatırılmasını sağlayacak olsa bile reformların sağcı popülizmin AB’yi daha ileri düzeyde tehdit etmesini engelleyemeyeceği riski taşımaktadır.’’, ifadelerinde bulundu.

Connect with Me: