Temmuz ve Ağustos ayları, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın tatillerini anavatanımız Türkiye’de geçirdikleri bir dönemdir. Bu vatandaşlarımızın önemli bir bölümü, sahip oldukları ticari işletmelerin üzerine kayıtlı araçlarıyla Türkiye’ye gelmekte, tatil yapmakta, akraba ve dostlarını ziyaret etmektedirler.

Yurtdışından getirilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının, ülkemizde kalma süresi 30 gündü. Tüzel kişilikler üzerine kayıtlı ticari araçlarıyla izin yapmak üzere ülkemize giriş yapan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunma süreleri 30 günden fazla olduğu zamanlarda bu süre yeterli olmuyordu. Ticaret Bakanlığımız, talebimiz doğrultusunda vatandaşlarımızın bu kapsamdaki ihtiyacını dikkate alarak, süreyi geçici olarak 90 güne çıkartmıştır. 90 günlük süre, vatandaşlarımızın ülkeye giriş tarihleri baz alınarak hesaplanacaktır. Yani sadece bugün itibariyle ülkeye giriş yapanları değil, geçtiğimiz günlerde giriş yapan vatandaşlarımızı da kapsamaktadır. Yeni düzenleme, gümrük kapılarında uygulanmaya başlamıştır.

Yaz dönemi itibarıyla geçerli olan bu düzenleme için başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere, Bakanlık yetkililerine ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’na teşekkür ediyorum.

Connect with Me: