Almanya Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre[1] Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerle bu yılın sonunda 2019 yılının bilgileri ile otomatik bilgi paylaşımı uygulamasına başlanacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilgi paylaşımının başlama tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmamıştır. Almanya’da yerleşik olup Türkiye’de banka hesabı bulunan vatandaşlarımız, son yıllardaki tüm ısrarlarımıza rağmen resmi makamlar tarafından bu sürece hazırlanmamıştır. Vatandaşlarımızın farkında olmadan Türkiye’deki banka hesap bilgilerinin Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle paylaşımı insanımızın ülkemize olan güvenini ciddi manada sarsacak, diğer taraftan bilgi eksiklikleri sebebiyle yaşadıkları ülkelerin maliye ve yargı makamlarıyla – ceza davaları dahil – ciddi sorunlar yaşayabileceklerdir.

Devletler arasında finans ve vergi konularında karşılıklı bilgi paylaşımına dayanan, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından geliştirilen ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ ile vergi kaybı, vergi kaçakçılığı ve zararlı vergi rekabeti ile mücadeleyi amaçlayan anlaşmanın insanlarımızın mağduriyetine yol açmaması gerekmektedir. Bu bilgi paylaşımı ile   Türkiye’de mukim olmayan kişi ve kurumların “Hesap sahibinin adı soyadı, ikamet adresi, ikametgahının bulunduğu ülkedeki vergi kimlik numarası, hesabın yıl sonu bakiyesi ve yıl içinde faiz, temettü gibi elde ettiği gelirlerin tutarı” bilgileri paylaşılacaktır. Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye’de para ve mal varlığı bulunan milyonlarca vatandaşımızı etkileme ihtimali olan bu anlaşmayla ilgili yeteri kadar bilgilendirici ve tedbir alıcı çalışmanın yapılmadığı görülmektedir.

Hükümet, bu konuyla ilgili ısrarlı taleplerimize rağmen vatandaşlarımızı sürece hazırlamamış, hangi ülkelerle hangi bilgilerin hangi tarih itibariyle paylaşılacağı konusunda soru işaretlerini gidermemiştir. Türkiye’nin hayati derecede dövize ihtiyacı olan bu günlerde vatandaşlarımızı endişelendiren bu süreçle ilgili ön hazırlık, bilgilendirme ve etki analizleri yapılmaması ve uzmanlarla görüşülmemesi kabul edilemez. Prensip olarak hangi ülkeyle vatandaşlarımızın bilgileri paylaşılacaksa, o ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımız bilgi paylaşımı başlatılmasından 2 yıl önce ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir.

Türk diasporasını zor duruma düşürmemesi için gerekli tedbirlerin alınması, vatandaşlarımızın kuşatıcı bir biçimde bilgilendirilmesi ve endişelerinin giderilmesi mutlaka sağlanmalıdır.

[1]https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2020-07-01-FKAustG-finale-Staatenaustauschliste.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Connect with Me: