26. dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dış temsilciliklerde oy kullanma işlemleri tamamlandı. 8-25 Ekim 2015 tarihleri arasında 54 ülkedeki 113 temsilcilikte ve 30 gümrük kapısında 1.278.841 vatandaşımız oy kullandı. Bu sayı toplam yurt dışı seçmenin yaklaşık %44’üne tekabül etmektedir. Yurt dışı seçimlerle ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Sandıklara gösterdikleri ilgiden dolayı tüm yurt dışı seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak üzere büyük bir fedakârlık yaparak demokratik haklarını kullandıkları ve duyarlılıklarını ortaya koydukları için de tebrik ediyorum. Onlar açısından yaşanan bazı zorluklara rağmen yurt dışındaki seçimler güvenli ve başarılı bir şekilde geride bırakılmıştır.”, dedi.

Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere katılımı çok boyutlu misyonu ifade etmektedir. Vatandaşlarımız anavatana olan bağlılıklarını göstermekle beraber ülkemize yönelik beklenti ve taleplerini de sandığa yansıtmaktadırlar. Ayrıca yaşadıkları ülkelerin siyasilerine de Türkiye’deki meselelere yönelik gösterdikleri hassasiyetle güçlü bir mesaj vermektedirler.

Bu seçimlerde sandıklar, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte toplamda üçüncü kez yurt dışında kurulmuştur. Katılımın her seçimde ciddi artış göstermesi ülkemiz adına çok önemli bir kazançtır. 7 Haziran’daki genel seçimlere kıyasla %20’den fazla bir artış yaşanmış, birçok seçim yerinde %50’nin üzerinde katılım sağlanmıştır. İnşallah 1 Kasım’a kadar gümrüklerdeki oylarla birlikte 1,3 milyonun üzerinde bir katılım gerçekleşmiş olacaktır. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşların siyasal katılımı açısından dünyada örnek ve rekor yurt dışı seçim uygulamasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.“ açıklamasında bulundu.

Seçim sürecinde seçmenlerin yaşadığı sorunlara değinen Yeneroğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına yönelik yaptığımız eleştiriler maalesef doğru çıktı. Seçim yerinin uzaklığı, gümrük modelinin uygulanmaması ve sandık sayısının yetersizliği nedeniyle oluşan uzun sıralar yüzünden birçok vatandaşımız oy kullanamamıştır. 7 Haziran seçimlerinde yaşanılan tecrübeler dikkate alınsaydı bugün daha fazla bir katılımı konuşuyor olacaktık.

Yeni dönemde sorunların aşılması için gereğini yapacağız. Zira aynı zorlukların sonraki seçimlerde yaşanmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır. Seçimlere katılım, yurt dışı seçmen için haddinden fazla fedakârlık gerektiren bir yük olmamalıdır. Ayrıca yurt dışı milletvekilliği ile temsilcisini doğrudan seçebilmesi seçmen iradesini güçlendirecektir. Bunun için yurt dışı milletvekilliği ve seçimlere katılımı kolaylaştırıcı düzenlemeleri içeren kanun teklifimizin ivedilikle yasalaşması için gerekli çalışmaları yapacağız.” dedi.

Yeneroğlu AK Parti olarak yürüttükleri yurt dışı seçim çalışmasına ilişkin, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın gündemine kuşatıcı bir biçimde yaklaşan tek parti olduğumuz bir kez daha görüldü. Partimizin ülkemizde gerçekleştirdiği sessiz devrimlerden birisi de, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın döviz aracı görülmesine son verilerek, onların andil ve kültürel kimliklerini destekleyici kapsamlı diaspora politikasının ortaya konulması için gerekli adımların atılmasıdır. Bu yaklaşımla tüm seçim çalışmalarımızda yurt dışı vatandaşlarımızın konularını merkeze aldık. Seçmenlerimizin kendi ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili farkındalık oluşturulmasını hedefledik. Kuşatıcı diaspora politikalarımızı hazırladığımız seçim beyannamelerimizle, seçmenlerimizle olan buluşmalarımızla, tanıtım ve sosyal medya çalışmalarımızla seçmenlerimizle paylaştık.

1 Kasım seçimlerinin ardından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de yeni bir dönem başlayacaktır. Aidiyet tanımlamalarının farklılaştığı ve mesafelerin kısaldığı bir dönemde ülkemizin yurt dışı eğitim ve kültür politikasının daha da geliştirilmesi gerekir. AK Parti olarak geçmişte bu alana yönelik zihniyet değiştirici adımlar attık. 1 Kasım’ın ardından bu adımların yenileriyle birlikte daha üst noktalara taşındığına şahit olacağız. Bu maksatla hazırladığımız yurt dışı vatandaşlar seçim beyannamemiz, bizler için bir yol haritasıdır. Burada yer alan maddelerin uygulanmasıyla yurt dışı eğitim ve kültür politikamız daha kapsamlı ve sistematik hâle gelecek, yurt dışındaki vatandaşlarımızın anavatanla olan bağları güçlenecektir.” ifadesinde bulundu.

YURT DIŞI SEÇİM KATILIM SAYILARI

Connect with Me: