14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri kapsamında AK Parti, “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar Seçim Beyannamesi 2023” başlıklı bir seçim beyannamesi yayımlayarak, birtakım taahhütlerde bulunmuştur. Söz konusu beyannamede yer alan vaatlerden bir tanesi de yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı şeklindedir.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emeklilik şartlarının, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve sosyal güvenlik kapasitemiz çerçevesinde yeniden düzenlenmesi ve uygulamadaki bu ayrımcılığın giderilmesi hususu acilen çözüm bekleyen önemli bir sorundur. Seçim beyannamesinde vaat edildiği üzere, bu sorunun çözümü adına yürütülen çalışmalar ve çalışmaların mevcut durumu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından ilgiyle takip edilmektedir.

Bu nedenle, 14.06.2023 tarihinde vermiş olduğum 7/264 Esas Numaralı soru önergesi 10.10.2023 tarihinde tarafınızca yanıtlanmış ancak bahsi geçen yanıtta sadece “Yurt dışında yaşayan ve yurt dışı borçlanma ile emekli olan kişilere yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştır. Malumunuz Anayasa’nın 98. maddesine göre soru önergeleri 15 gün içinde cevaplandırılması gerekiyor. Bunun ötesinde bir milletvekilinin anayasal denetim görevini yapabilmesi için verilen cevap yeterli, yani ayrıntılı bir bilgiyi içermesi gerekir.

Bu bağlamda,

  1. Yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yürütülmektedir? Bu çalışmaların ayrıntıları nelerdir?
  2. İlgili çalışmalar için bir takvim belirlenmiş midir? Belirlenmiş bir takvim mevcutsa kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Verilen söz ne zaman yerine getirilecektir?
Connect with Me: