“Seçim Vaatleri Derhal Yerine Getirilmelidir”

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti’nin seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik vaatlerin önemli bölümünün hemen yerine getirilebileceğini ilgili Bakanlara hatırlattı. TBMM’ye üç soru önergesi birden veren Yeneroğlu, vaatlerin ne zaman hayata geçirileceğini sordu.

Yeneroğlu, “Mobil cihazlara ilişkin vaat, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik’te yapılacak değişiklikle anında hayata geçirilebilir” dedi. Araçların kalma sürelerine de değinen Yeneroğlu, “Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde hemen yapılacak değişikle bu vaat de hayata geçirilebilir” ifadelerini kullandı.

İktidarın sözünde durarak bu vaatlerini derhal yerine getirmesi gerektiğini belirten Yeneroğlu, yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınmasına ilişkin vaadin 3201 sayılı Kanun’da yapılacak bir değişiklikle hayata geçirilebileceğini ekledi.

Mobil cihazlar

Yeneroğlu, yurt dışından getirilen kayıtsız mobil cihazların kullanım süresinin 120 günden 180 güne ne zaman çıkartılacağını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sordu:

“Yurt dışından getirilen mobil telefonların kullanım süresinin 120 günden 180 güne çıkartılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme ne zaman hayata geçirilecektir?”

Araçların kalma süreleri

AK Parti’nin verdiği sözlerden bir tanesi de geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye’ye getirebilmesi için yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesiydi. Yeneroğlu bu sözün ne zaman tutulacağıyla ilgili sorusunu Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yöneltti:

“Geçici ithalat kapsamında olan yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın araçlarının Türkiye’ye getirilme süresi ile ilgili olarak araçların Türkiye’de belli bir süre kaldıktan sonra yurt dışında kalma süresinin kısaltılması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme ne zaman hayata geçirilecektir?”

Yurt dışı borçlanmayla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı

AK Parti’nin seçim vaatleri arasında yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağının yer aldığına da dikkat çeken Yeneroğlu, düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceğine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a iki soru yöneltti:

“Yurt dışında yaşayan ve borçlanma yolu ile emekli olan vatandaşlarımıza yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması ile ilgili olarak vaat edilen düzenleme ne zaman hayata geçirilecektir?”

“Bu konuda bir çalışma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise ayrıntıları nelerdir?”

Connect with Me: