Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ilk kez 2014’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları ülkelerden oy kullandılar. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bu gelişmenin dördüncü yılında, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerden ana vatandaki seçimlere katılabilmeleri, ülkemizin diaspora politikaları açısından bir dönüm noktasıdır. Bu kazanım yurt dışı Türklerin partilerde daha güçlü temsil edilmelerini ve Türkiye kamuoyunda daha fazla dikkate alınmalarını taahhüt ettiğimiz TBMM Yurt Dışı Türkler Komisyonu ile daha da güçlendirilecektir.” açıklamasında bulundu. Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

“Demokratik düzenlerde siyasal katılım; bir vatandaşın özne olmasının temel unsurudur. Toplumsal taleplerin siyasetin merkezine yansımasının aracıdır. Ayrı bir toplumsal kesim olan yurt dışındaki insanlarımızın da ana vatandan farklı beklentileri söz konusudur. Siyasal katılımlarının artırılması, bu beklentilerin yansımasını güçlendirmektedir. Bu açıdan değerlendirdiğimizde dış temsilciliklerde oy kullanılmasının sağlanmış olması uzun vadede ciddi getirileri olacak bir hizmet olmuştur.

Bu kapsamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ilk defa 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadıkları ülkelerden seçimlere katılmıştır. Bu gelişme ülkemizin diaspora politikaları açısından gelecekte çokça üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. 31 Temmuz 2014 tarihinde sandıklar açılmış, insanlarımız dış temsilciliklerimizde, kiralanan salonlarda siyasi iradelerini sandığa yansıtmışlardır. Sonraki süreçte ise 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimleri, 2017 halk oylaması, ardından 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri olmak üzere 5. kez oylarını kullanmıştır.

2014 yılında 530 bin seçmen oy kullanırken, 24 Haziran seçimlerinde 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız sandığa gitmiştir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın seçimlere katılımı açısından gelinen son nokta gurur vericidir. Zira yurt dışı seçmenler dünya çapında bir örneklik göstererek rekor düzeyde katılım sağlamışlardır. Bu tablo dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan insanlarımızın ana vatana karşı sorumluluk bilincinin güçlü olduğunun da bir göstergesidir.

Öte yandan AK Parti hükumetlerimiz iktidara geldiklerinden bugüne yaptığı düzenlemelerle oy kullanımının önündeki engelleri kaldırarak siyasi katılımı daima teşvik etmiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 64. Hükûmet programımızda Türk diasporasına geniş yer verilmiştir. İktidarda olduğumuz süreçte; diasporamızın yaklaşık 60 yıllık göç tarihinde kronikleşen sorunlarının çözülmesi adına birçok adım atılmış ve ciddi yol kat edilmiştir. Bu doğrultuda hizmetlerin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için kurumsal altyapının daha da güçlendirilmesi şarttır.

Ayrıca yurt dışındaki vatandaşlarımızın daha güçlü bir şekilde seçimlere katılımı, ana vatandaki siyasette nüfuz alanlarını genişletmiştir. Partilerin bu kesime yönelik özel kampanya içerisine girmesi ve son seçimlerde yurt dışı oyların beş ilde doğrudan etkide bulunması bu noktada somut iki örnektir. Yurt dışı Türklerin partilerde daha güçlü bir şekilde temsil edilmelerini ve Türkiye kamuoyunda daha fazla dikkate alınmalarını taahhüt ettiğimiz TBMM Yurt Dışı Türkler Komisyonunun kurulması, kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması daha fazla yerde sandıkların kurulması ve yurt dışı milletvekilliği gibi siyasal katılımı daha da güçlendirecek olan maddeler gelecekte üzerinde ayrıca durulması gereken noktalardır.”

Connect with Me: