AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Meclis’te kabul edilen uyum yasalarında seçimlerin yurt dışı boyutuyla ilgili yer alan maddeleri hakkında, “Uyum yasalarında yurt dışında yapılacak seçimlerle ilgili var olan maddeler ülkemiz adına önemli kazanımlardır. Yeni düzenlemeler seçimlere katılımı artırıcı rol oynayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti: 

“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bulundukları ülkelerde kurulan sandıklarda oy kullanmak için büyük fedakârlık göstermektedir. Örneğin; oy kullanmak için yüzlerce kilometre mesafe kat edilmesi gereken yerler bulunmaktadır. Bu tür faktörler yurt dışı seçmenlerin seçimlere katılımını kolaylaştırma yönünde bazı yasal düzenlemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. Meclisimiz tarafından kabul edilen uyum yasalarında yurt dışında yapılan seçimlerle ilgili yer alan hükümler bu noktada önemli ihtiyaçları gidermektedir.

Öncelikle seçim gününden önceki yedinci güne kadar olan oy verme süresinin, seçim gününden önceki üçüncü güne kadar uzatılmış olması, seçimlere katılımı olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan oy kullanma süresinin üç-dört haftalık zaman dilimini kapsaması, sandık başında görevli siyasi parti temsilcileriyle ilgili farklı bir düzenlemeyi zorunlu kılmaktaydı. Uyum yasalarında yapılan değişiklikle, siyasi partilere yurt dışında her oy verme günü için ayrı sandık kurulu üyesi bildirebilme imkânının tanınması, sandık başında görev alacak kişiler ve siyasi partiler için ciddi bir kolaylıktır.

Uyum yasalarında ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bir seçmenin, yurt dışında bulunan herhangi bir temsilcilikte oyunu kullanabilmesi için yasal zemin de sağlanmıştır. Artık, yurt dışındaki seçmenler istediği başkonsoloslukta oyunu kullanabilecektir. Son olarak, sandıkta görev alacak kişilere ilgili mevzuatta belirlenen miktarın dört katına kadar gündelik ödenebileceği hususunun yasalaşması, ilgili ülkelerin ekonomik şartları dikkate alındığında yerinde bir adımdır.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden seçimlere katılımı hususunda ülke olarak kayda değer tecrübeler ediniyoruz. Gerekli yasal ve idari düzenlemelerin bu tecrübeleri dikkate alarak yapılması, ülkemiz adına önemli bir kazanımdır. Yapılan bu değişiklikler yurt dışı seçmen nezdinde seçimlere daha fazla katılım şeklinde yansıyacaktır.”

Connect with Me: