AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olan emeklilerin kişisel kullanımına mahsus araçlarının Türkiye’de kalma sürelerinin Bakanlar Kurulu kararıyla 2 yıla çıkarıldığını belirtti.

Yeneroğlu, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan yeni düzenlemenin, 60’lı yıllarda Türkiye’den Avrupa ülkelerine misafir işçi olarak giden ve emekli olarak Türkiye’de hayatını sürdüren birinci göç nesline mensup vatandaşlarımız için önemli bir adım olduğunu ifade etti. Yeneroğlu, “60’lı yıllarda zor şartlar altında âdeta varlık mücadelesi sergileyerek hem çalıştıkları ülkeye hem de anavatanları Türkiye’ye sosyal ve ekonomik açılardan birçok katkısı olan emekli birinci nesil için yapılan yeni düzenleme hayırlı olsun.” dedi.

Yeneroğlu açıklamasında sadece emeklilerin değil, yurt dışında yerleşik olan bütün vatandaşların araçlarının Türkiye’de kalma süresinin ayrıca gündemde olduğunu ve meselenin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde takip edildiğini hatırlattı. Yeneroğlu, “Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımızın getirdikleri araçların Türkiye’de kalış sürelerinin 2 yıla çıkarılması gündemimizdedir. Bununla ilgili öncelikle yurt dışı emekli vatandaşlarımızın araçlarıyla ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu adımın devamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın araçlarının Türkiye’de kalma sürelerinin iki yıla çıkarılmasıyla ilgili düzenlemeler takip edilecektir.” ifadelerinde bulundu.

Connect with Me: