TBMM Genel Kurulu’nda Maarif Vakfı kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yurt dışında eğitim hizmetleri vermek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak, eğitim süreçlerinde burs verecek olan Maarif Vakfı ile ilgili olarak İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışı eğitim politikalarının uygulayıcısı olacak Maarif Vakfı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza eğitim alanında hizmet götürmede asli bir işlev görecektir. Vakıf ayrıca ülkemizi uluslararası eğitimde hak ettiği konuma ulaştıracaktır.” açıklamasında bulundu.

Mustafa Yeneroğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “60lı yıllardan itibaren başlayan göç sürecinde vatandaşlarımız eğitim ve kültürel ihtiyaçlarını kendi kurdukları STK’lar aracılığıyla gidermişlerdir. Gerek camilerde gerekse de derneklerde özverili gönüllülerin gayretleriyle verilen Türkçe, din ve kültür dersleri, aidiyet ve Türkiye ile olan bağı desteklemiştir. Şayet bugün Türkçe Avrupa ülkelerinde 3. nesilde konuşulan bir dilse, bu emeklerin katkısı büyüktür. Bu çerçevede ülkemizin yıllar yılı kapsamlı bir yurt dışı eğitim politikasının olmaması, ciddi bir eksiklik olarak her zaman hissedilmiştir.

TBMM’nde kabul edilen kanun tasarısıyla yasalaşan Maarif Vakfı, ülkemizin bu alandaki ihtiyacını giderici bir kurum olacaktır. Yurt dışı eğitim politikalarının uygulayıcısı olacak bu kurum, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza eğitim alanında hizmet götürmede asli bir işlev görecektir. Anadil eğitiminin Maarif Vakfı okullarında verilmesiyle yurtdışındaki Türkçe eğitim almak isteyen öğrenci ve ailelere destek olunacaktır. Böylelikle çocuk ve gençlerin anavatanlarıyla olan kültürel bağlarının korunmasına katkıda bulunulacak, onların köken ülkelerine yabancılaşmamaları için eğitim imkanı sunulacaktır.

Öte yandan devletlerin uluslararası etki alanlarını genişleten çalışmalarının başında yine yurt dışı eğitim faaliyetleri gelmektedir. Maarif Vakfı’nın çalışmalarıyla dilimizin ve kültürümüzün dünyanın farklı coğrafyalarında öğretilmesiyle uluslararası alandaki Türkiye algısı gelişecektir. Uzun vadede ikili ilişkiler ağının büyümesi ve farklı topluluklarla iyi ilişkilerin artması sağlanacaktır. Bu gelişmeler diğer ülkelerle olan ticari, bilimsel ve kültürel alış verişimizin artmasını beraberinde getirecektir.

Maarif Vakfı, yurt dışında okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde öğrencilere burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacaktır. Vakıf ayrıca eğitim materyalleri desteğinin yanı sıra yayın çalışmaları ve eğitim alanında etkinlikler de düzenleyecektir. Yurt dışı eğitim hizmetleri böylelikle uluslararası çapta daha kuşatıcı hale gelecektir. Kurumsal yapısı şekillenecek olan Maarif Vakfı’nın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ülkemizi uluslararası eğitim sektöründe hak ettiği konuma ulaştıracağını ümit ediyorum.”

Connect with Me: