İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına seçildi. Yeneroğlu seçimin ardından yaptığı ilk basın açıklamasında, “Yaşanan savaşlar, terör, ayrımcılık, ötekileştirme ve ekonomik sömürü bizleri her geçen gün temel insan haklarının ayaklar altına alındığı bir dünya ile karşı karşıya bırakmaktadır. Bireysel hak ve özgürlükleri ve insan onurunu yüceltmeyi temel ahlaki referans olarak kabul eden bir anlayışla dünyadaki bu olumsuz gelişmelere muhatap olmak, yakından takip etmenin ötesinde sesimizi yükseltmek ve idealinde ihlalleri ortadan kaldırmak durumundayız. İnsan onurunun korunmasının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en temel ilkesi olduğu gerçeğinden hareketle ülkemizin insan hakları alanında daha da ileriye gitmesi idealimizdir.” dedi.

İnsan hakları alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmelere değinen Yeneroğlu, “Hiç şüphe yok ki, her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden mahrum bırakılmadan hayatını sürdürmesi kadim siyasal bilincimizin temelini dokuyan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesinden hareketle devletin asli sorumluluğunu tarif ettiği kadar her gün sınanan normatif bir iddiadır. Bu bağlamda ülkemiz insan hakları alanında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuzun da katkıda bulunduğu önemli mesafeler kat etmiştir. Bundan sonra da insan onurunu zedeleyen hiçbir uygulamanın meşru görülemeyeceği ve gösterilemeyeceği inancıyla komisyon olarak görevimizi yürütecek, siyaset ve taraflar üstü insan hakları konusunda hassasiyetin artması yönünde gerekli çalışmaları yapacağız.

İnsan hakları alanında ülkemiz dışında diğer ülkelerdeki gelişmelerin takibi de bizler için zarurettir. Özellikle de vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba topluluklarımızın yaşadıkları ülkelerde maruz kaldıkları ayrımcılık ve hak ihlalleri konularında yapacağımız çalışmalarla meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendireceğiz. İnsan hakları uygulamalarını inceleme ve çözümler önerme, uluslararası alanda insan hakları konusundaki gelişmeleri izleme ve komisyonumuza yapılan başvuruları inceleme gibi yasal olarak belirlenmiş sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için çaba göstereceğiz. Bu süreçte birlikte görev icra edeceğimiz komisyon üyelerimize de başarılar diliyorum.” açıklamasında bulundu.

Küresel gelişmelerin insan hakları ile ilgili yeni sınavlar doğurduğunu belirten Mustafa Yeneroğlu açıklamalarına şöyle devam etti: “Anayasamızda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan insan hak ve hürriyetleri, dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan savaşlar ve göç hareketleri neticesinde yeni sınama alanlarına maruz kalmaktadır.

Özellikle de Suriye’deki terör ve iç savaş nedeniyle ülkemize ve Batı ülkelerine yönelik devam eden mülteci akımı, milyonlarca kişiyi insan onuruna yakışır bir hayattan mahrum bırakmıştır. Öte taraftan ekonomik ve refah seviyesi yüksek Batı ülkelerinde göçmenlere yönelik farklı bir boyutta yaşanan insan hakları ihlalleri üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. Bu durumda komisyonumuz küresel göç hareketlerinin insan hakları açısından sonuçlarının da takipçisi olacaktır.” dedi.

Connect with Me: