AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini devretmesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, “İki yıldır onurla yürüttüğüm TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevimden bayrağı bir başka milletvekilimize devretmek üzere ayrılıyorum. Yeni Komisyon Başkanı ve üyelerimizi şimdiden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Komisyonumuz Kasım 2015’ten bu yana insan haklarını koruma olanaklarının artırılması, güçlendirilmesi ve hak ihlallerinin azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlamıştır. Aziz milletimizin bu zaman diliminde karşı karşıya kaldığı azgın terörün vahşeti ve tarihimizde eşi benzeri olmayan 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi karşısında; başta yaşam hakkı olmak üzere temel hakların ve demokratik kurumların korunması için ve kamu düzenini hedef alan yıkıcı faaliyetlere karşı yürütmenin uygulamalarına yönelik denetim görevini aralıksız ve yüksek hassasiyetle yerine getirmiştir. Darbe girişimi sonrası zorunlu olarak ilan edilen Olağanüstü Hal sürecinde bireysel hakların ihlal edilmemesi adına tüm gelişmeleri titizlikle takip etmiş ve çalışmalarını ‘insan hakkı ihlallerinin olmadığı bir Türkiye’ hedefiyle sürdürmüştür. Ayrıca etnik köken, dil, din ve dünya görüşü ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşlarımızın kanun önünde eşit oldukları ve haklarının Anayasa ve diğer yasal düzenlemelerle güvence altına alınmış olunması bilinciyle kamuoyuna yansıyan konuların üzerinde kararlılıkla durmuştur.

Geride bıraktığımız iki yılda Komisyonumuza yapılan başvurular incelenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yapılarak yerinde incelemeler gerçekleştirilmiş, raporlar hazırlanmış, meydana gelen hak ihlalleri tespit edilmiş, suç duyurularında bulunulmasının yanında gerekli önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca kurulan alt komisyonlar ve heyetlerle hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yapılmıştır. Komisyonumuza 26. Yasama Döneminden bu yana 9 bin 368 başvuru ulaşmıştır. Bu başvuruların 9 bin 262 adedi Komisyonumuzca işleme alınmış; geri kalanlar da en kısa sürede cevaplandırılmak üzere işleme alınmayı beklemektedir. Komisyon olarak yurt içi ve yurt dışındaki insan haklarıyla ilgili gelişmelere dair devamlı olarak kamuoyunu bilgilendiren ve insan hakları ihlallerine dikkat çeken basın açıklamaları yapılmış, insan hakları kuruluşları ile periyodik olarak bir araya gelmeye özen gösterilmiş, özellikle de farklı yaşam biçimlerine ve azınlık gruplarına yönelik zaman zaman yaşanan ötekileştirici medya diline tepki gösterilerek kamuoyu hassasiyetinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konuların da üzerine gidilmiş, Komisyon üyelerimizle ve bireysel olarak yurt dışında düzenlenen etkinliklere katılım sağlayarak, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeledeki kararlılığımız ortaya konmuştur.

Kasım 2015 tarihinde şahsıma tevdi edilen görevimi; insan haklarının gerçek savunucusu olma bilinciyle komisyon üyelerimiz ve tüm çalışanlarımızla beraber yerine getirmeye çalıştım. İki yıldır onurla yürüttüğüm TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevimden bayrağı bir başka milletvekilimize devretmek üzere ayrılıyorum. 26. Yasama Dönemi 3. Yasama Yılında Başkanlık görevini devralacak her bir milletvekilimizin bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Yeni Komisyon Başkanı ve üyelerimizi şimdiden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Çalışmalarımıza yaptıkları değerli katkılardan dolayı Cumhurbaşkanımıza, TBMM Başkanımıza, Başbakanımıza, Grup Başkanvekillerimize, Milletvekillerimize, Komisyon üyelerimize, uzmanlarımıza, diğer tüm çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese ayrıca çalışmalarımızı kamuoyuna duyuran medya mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Connect with Me: