Dövizle askerlik bedelinin düşürülmesine ilişkin kanun tasarısı Meclis’e sunuldu. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından tepki ve eleştirilere neden olan kanun tasarısıyla ilgili olarak, ‘‘Konuyla ilgili Bakanlarımızla görüşülmekte ve TBMM’indeki Komisyonlar nezdinde yasama süreci takip edilmektedir.’’, dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu ‘‘Dövizle askerlik bedelinin 6000 €’dan 1000 €’ya düşürülmesine ilişkin TBMM Başkanlığına sunulan kanun tasarısı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız nezdinde tepkilere yol açmış, bir takım soruları beraberinde getirmiştir. Gelen tepkiler doğrultusunda konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bilindiği gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gündeme getirdikleri sorunların başında dövizle askerlik bedelinin yüksek olması gelmektedir ve bununla ilgili kapsamlı bir kanun değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Zira bu mesele sadece ‘ödenecek tutar’ bağlamında değerlendirilecek bir konu değildir. Konu, Partimiz tarafından daha geniş çerçevede yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye’ye olan aidiyetleri kapsamında ele alınmakta, ülkemizle olan ilişkilerini güçlendirici yönde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte mesele yurtdışında yerleşik vatandaşlarımızın toplumsal ve ekonomik gerçekliğinden uzak bir şekilde düşünülmemektedir.

Bu ihtiyaç doğrultusunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik açıklanan seçim paketinde dövizle askerlik bedelinin 6000 €’dan 1000 €’ya düşürülmesi Başbakanımız tarafından söz verilmiş, bu vaat partimizin seçim beyannamesinde yer almıştır. Ayrıca hükûmetimizin son olarak açıkladığı Eylem Planında dövizle askerlik bedelinin düşürülmesi 3 aylık dönem içerisinde atılacak adımlar arasında zikredilmiştir.

Dövizle askerlik bedelinin yurt dışında yerleşik ve yürürlükteki kanundaki şartlara sahip olan herkes için 6000 €’dan 1000 €’ya düşürülmesi gündemimizde yer almaktadır. Özellikle yurt dışında doğmuş ve büyümüş gençlerimizin Türkiye’ye olan aidiyetlerinin güçlendirilmesi, gelecek nesillerde de varlığımızı korumak adına hayati öneme sahiptir. Bunun için de bedelin 1000 €’ya düşürülmesi önem arz etmektedir. Ayrıca 38 yaşından büyük, maddi sorunlar nedeniyle dövizle askerlik bedelini yatıramadığı için asker kaçağı olarak gözüken ve bu sebeple yıllardır Türkiye’ye gelemeyen,  akraba ve dostlarını ziyaret edemeyen vatandaşlarımız, önemli bir sosyal sorunu teşkil etmektedir. Bu vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermekte gündemimizde yer alan konular arasında bulunmaktadır.

Bu hususlar doğrultusunda TBMM’ne sunulan kanun tasarısıyla ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızca dile getirilen tepkiler dikkate alınarak ilgili Bakanlarımızla görüşülmekte ve TBMM’indeki Komisyonlar nezdinde yasama süreci takip edilmektedir.  Son olarak dövizle askerlik bedelinin indirilmesi konusunda verilen vaadin yerine getirilmesi için herkesi kapsayıcı, kolaylaştırıcı ve Türkiye ile olan bağı güçlendirici adımın atılması yönünde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.’’ açıklamasında bulundu.

Connect with Me: