64. Hükümet döneminde yapılan düzenlemeyle yurt dışından getirilen araçların Türkiye’de kalma süreleri 2 yıla çıkarılmıştır. Uygulama kapsamında aracıyla Türkiye’ye gelmek isteyen vatandaşlarımızın Türkiye’ye giriş tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde 185 gün yurt dışında bulunmuş olmaları gerekir. Sözkonusu şart yurt dışında yerleşik olmakla ilintili bir zorunluluktur. Şartın yerine getirilmemesi durumunda araçlar Türkiye’ye alınmamaktadır. Bu durum, gümrük kapılarında ciddi mağduriyetlere neden olmaktadır. 

Sorunu gidermek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğu, “Anavatanlarında tatillerini geçirecek vatandaşlarımızın araçlarıyla gümrük kapılarında mağdur olmamaları için 185 gün şartının uygulamasıyla ilgili sorunları yakından takip etmekteyiz. Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Çözüm önerilerimizi ilgililere aktardık.

Öncelikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın yoğun olarak geldiği yaz aylarında 185 gün şartının geçici süreliğine kaldırılması mağduriyetleri engelleyecektir. Bununla birlikte yurt dışında emekli vatandaşlarımızın yurtdışında yerleşiklik şartları daha esnek olduğu için Türkiye’ye girişlerinde 185 gün şartının yumuşatılabileceği kanaatindeyim. Ayrıca iki yıllık geçici ithalat belgesi almış olan emekli bir vatandaşımızın iki yıl boyunca girişlerde 185 gün şartı aranmadan ülkemize giriş-çıkış yapabilmesi de sağlanabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız konuyu yakından takip etmekte olup sorunu aşmak için çözüm yollarını değerlendirmektedir. Bakanlar Kurulu kararını gerektiren olası çözüm önerileriyle ilgili en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılarak yaşanan sıkıntıların önüne geçileceğini ümit etmekteyim.”, açıklamasında bulundu.

Connect with Me: