İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yurtdışı borçlanması yoluyla emeklilik hususunda medyada yer alan haberlere ilişkin, “Bu tür vakaların önüne geçmek için ilk olarak ilgili ataşeliklerdeki boş kadroların doldurulması, SGK ve ataşeliklerimizce vatandaşlarımızın en iyi şekilde bilgilendirilmesi, sistemde suistimale açık yasal ve idari boşlukların SGK tarafından giderilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı doğrudan ilgilendiren “yurtdışı borçlanması yoluyla emeklilik” hususunda son zamanlarda bazı medya kuruluşlarında çeşitli haberler yayınlanmaktadır. Bu haberlerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza “3 bin 600 günden daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak sizleri emekli edeceğiz” diyerek kurulan sahte emeklilik şirketlerinin ve sözde Sosyal Güvenlik danışmanlarının, yaklaşık 700 bin kişinin usulsüz şekilde emekli olmalarını sağladıkları bilgisi yer almaktadır. Aynı haberlerde yurtdışındaki insanlarımızdan emekli aylığı bağlanması için ‘danışmanlık ücreti’ adı altında 3000 Avro’ya kadar para alındığına da yer verilmektedir.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın devletimizi sözde dolandırdıkları, maddi kazanç için usulsüzlük yaptıkları, hatta bunun vatan hainliği ile eş değer olduğuna kadar giden çeşitli suçlamalar ortaya çıkmış; bu iddialar ne yazık ki birçok kişi tarafından itibar da görmüştür. Bu vakanın “gurbetçi” kavramı üzerinden yapılan ötekileştirmenin bir tezahürü olması, hepimiz için üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Oysa haberlere konu olan 700 bin kişinin paravan şirketler üzerinden yurtdışı borçlanması yoluyla emekli olması, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısı, yaşı ve vatandaşlık durumları göz önüne alındığında dahi mümkün görünmemektedir.

Sözde danışmanlarca ülkemizde kurulan paravan şirketlerde, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışıyormuş gibi gösterilmeleri büyük bir usulsüzlüktür. Ancak daha detaylı bir incelemede görülmektedir ki, yurtdışındaki vatandaşlarımız bu konunun aslında mağduru durumundadırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kendileri için belirledikleri prim borçlarını ödeyerek emekli olan insanımız, yurtdışında borçlanma yoluyla emeklilik sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için sözde danışmanların tuzağına düşmüş ve mağdur olmuşlardır.

Bu tür vakaların önüne geçmek için ilk olarak ilgili ataşeliklerdeki boş kadroların doldurulması, SGK ve ataşeliklerimizce vatandaşlarımızın en iyi şekilde bilgilendirilmesi, sistemde suistimale açık yasal ve idari boşlukların SGK tarafından giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızı dolandıran ve SGK’yı zarara uğratan kişilere karşı ise bizzat kurum tarafından suç duyurusunda bulunulması ve hukuki süreçlerin takibinin yapılması gerekmektedir. Yıllardır bu konuda SGK yönetimini ikaz etmemize rağmen gerekli adımların atılmaması, Ankara’da birçok şirketin bu usullerle hem SGK’yı zarara uğratıp hem de vatandaşlarımızı dolandırabilmesinin temel sebebidir.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 1960’lı yıllardan itibaren anavatanları Türkiye için yaptığı katkılar, bu alanda çalışan herkesin malumudur. Yıllarca ülkemizin döviz ihtiyacını karşılayan, Türkiye’nin kalkınma ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenen diasporamızın anavatanda yaşayan kardeşleri ve akrabaları ile bu konu üzerinden karşı karşıya getirilmesine neden olacak yanlış ve ön yargılı söylemler tasvip edilemez.

Connect with Me: