20 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ hakkında 14.10.2020 tarihinde önceki Hazine ve Maliye Bakanı’na soru önergesi vermiş olmamıza rağmen cevap alamamamız nedeniyle yeni bir soru önergesi verme zarureti hâsıl olmuştur. Kamuoyunda otomatik bilgi paylaşımı olarak bilinen uygulamayla vatandaşlarımız ve Türkiye’de mal varlığı bulunan yabancı ülke vatandaşları gereği gibi bilgilendirilmeden Türkiye’deki banka hesap bilgilerinin diğer ülkelerle paylaşımı bu kişilerin bu ülkeler nezdinde vergi idareleri ve yargı makamlarıyla ceza davalarına kadar varabilecek ciddi sorunlar yaşamalarına sebep olacaktır.

Bu bağlamda;

1- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı 25 Ağustos 2020 tarihli rehberde yer alan ve otomatik bilgi paylaşımı başlatılan 54 ülkeye yeni ülkeler eklenmiş midir? Eklendiyse hangi ülkeler eklenmiştir?

2- Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile henüz otomatik bilgi paylaşımı başlamamıştır. Türk diasporasının çoğunluğunun yaşadığı bu ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı ne zaman başlayacaktır?

3- Bilindiği üzere; otomatik bilgi paylaşımı kapsamında veriler geçmişe yürür şekilde bir yıl öncesinden paylaşılmaktadır. Türkiye’nin, bu konuda ciddi ve haklı endişeler taşıyan çok sayıda vatandaşının yaşadığı ülkelerle bilgi paylaşımına ne zaman başlanacağı en az 2 yıl öncesinden vatandaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? En az 2 yıl öncesinde vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi hususu bundan sonra otomatik bilgi paylaşımı yapılacak tüm ülkeler için uygulanacak mıdır?

4- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine otomatik bilgi paylaşımının ne tür etkileri olacaktır? Konunun uzmanları tarafından ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’ hakkında etki analizi yapılmış mıdır?

5- Türkiye’deki bankalarda bulunan milyarlarca lira tasarrufları ile ilgili süreç hakkında bilgilendirilmemeleri sebebiyle yaşanan endişeler üzerine birikimlerini bankalardan çeken yabancı ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız, ülkemizde mukim yabancı ülke vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşlarının sayısı kaçtır? Bu kişilerin bankalardan çektiği toplam meblağ kaç liradır?

6- Otomatik bilgi paylaşımından olumsuz etkilenecek vatandaşlarımıza ve mavi kartlılara uzman desteği sağlanacak mıdır? Sağlanması halinde somut olarak neler planlanmaktadır?

7- Yurtdışında yaşayan ve ülkemizdeki bankalarda hesabı bulunan vatandaşlarımızın ve ülkemizde mukim yabancı ülke vatandaşlarının otomatik bilgi paylaşımı sürecine hazırlanması için hangi çalışmalar yapılmıştır?

Connect with Me: