28.10.2022 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda AK Parti tarafından “Türkiye Yüzyılı” isimli siyasi bir program organize edilmiş, programa Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan da konuşmacı olarak katılmıştır. Aynı programda, bu program için bestelenen “Türkiye Yüzyılı” adlı şarkı da çalınmıştır.

01.11.2022 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitim Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleşmiştir. 28.10.2022 tarihinde AK Parti tarafından organize edilen program için bestelenen “Türkiye Yüzyılı” şarkısı, Polis Akademisi Bandosu tarafından bu mezuniyet töreninde de çalınmıştır.

Siyasi bir parti tarafından organize edilen program için bestelenen ve bu programda çalınan bir şarkının Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde çalınması hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

1982 Anayasası’nın 129’uncu maddesinin birinci fıkrasında “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.

Siyasi bir parti tarafından organize edilen bir program için bestelenen ve bu programda çalınan bir şarkının Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde de çalınması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Tarafsızlık ve devlete bağlılık” başlıklı 7’nci maddesinde düzenlenen “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar” hükmüne açıkça aykırıdır.

Ayrıca söz konusu fiil aynı kanunun “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125’inci maddesinin “kademe ilerlemesinin durdurulması” disiplin cezası başlığının “o” fıkrasında yer alan “herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” hükmüne de açıkça aykırıdır.

Bu bağlamda aşağıdaki şu soruların sorulması gereği hasıl olmuştur:

  1. Siyasi bir partinin seçim faaliyeti kapsamında bestelenen bir şarkının Polis Akademisi Bandosu tarafından tertip edilmesi, çalınması ve söylenmesi Polis Akademisi Bandosu’nun kendi takdiri ile mi gerçekleşmiştir? Eğer bir emir doğrultusunda çalınmış ise bu emir hangi makam tarafından verilmiştir?
  2. Söz konusu şarkının çalınması emir doğrultusunda gerçekleşmiş ise bu emir yazılı olarak mı yoksa sözlü olarak mı verilmiştir?
  3. Yukarıda bahsedilen kanuna ve anayasaya aykırılık halleri gözetilerek hukuka aykırı emri veren ve hukuka aykırı emri yerine getiren personeller hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmış mıdır?
Connect with Me: