İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 17 Aralık 2015 tarihinde ikinci toplantısını gerçekleştirerek üç alt komisyonun kurulmasına karar vermiştir.

İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu konuyla ilgili, ‘‘İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuzun ikinci toplantısında ‘Mülteci Hakları Alt Komisyonu’, ‘12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır Beş No’lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu’ ve ‘Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’ kurulmasına karar verilerek Komisyon üyelikleri netlik kazanmıştır. Buna göre,

• “Mülteci Hakları Alt Komisyonu” üyelikleri Antalya Milletvekili Atay USLU, Isparta Milletvekili Sait YÜCE, Konya Milletvekili Leyla ŞAHİN USTA, Sakarya Milletvekili Ali İhsan YAVUZ, İzmir Milletvekili Zeynep ALTIOK, Kars Milletvekili Ayhan BİLGEN ve Osmaniye Milletvekili Ruhi ERSOY’dan,

• “12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır Beş No’lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu” üyelikleri Ankara Milletvekili Aydın ÜNAL, Ardahan Milletvekili Orhan ATALAY, Mardin Milletvekili Orhan MİROĞLU, Mersin Milletvekili Fikri SAĞLAR ve Batman Milletvekili Ayşe ACAR BAŞARAN’dan ve

• “Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu” üyelikleri, Ankara Milletvekili Aydın ÜNAL, İstanbul Milletvekili Fatma BENLİ, İstanbul Milletvekili Mehmet METİNER, Malatya Milletvekili Nurettin YAŞAR, Malatya Milletvekili Veli AĞBABA, Muş Milletvekili Burcu ÇELİK ÖZKAN ve İstanbul Milletvekili Atila KAYA’dan oluşmaktadır.

Alt komisyonlar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek başkanlarını seçecek, çalışma takvimlerini ve yöntemini belirleyecektir. Yapılan alt komisyon çalışmalarının ardından hazırlanan raporlar İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunulacaktır.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde daha önce de mülteciler ile hükümlü ve tutuklularla ilgili incelemeler yapılmış, yasal altyapıya ve uygulamalara ilişkin tespit ve önerileri içeren raporlar yayınlanmıştır. Ancak her iki konunun da güncelliğini koruması ve acil çözüm bekleyen sorun alanları içermesi sebebiyle Komisyon önceliği bu konulara vermiştir.

12 Eylül askeri darbesinden sonra Diyarbakır Beş No’lu Cezaevinde gerçekleşen bütün uygulamaların ve siyasi sonuçlarının incelenmesinin ise, ülkemizin geçmişle yüzleşme politikalarına ve bugün en çok arzu edilen siyasi normalleşmeye katkı sağlaması ve insan hakları mücadelesini zenginleştirmesi beklenmektedir.

Komisyonumuza sunulan diğer alt komisyon önergeleri gelecek toplantılarda görüşülecek ve karara bağlanacaktır.’’ açıklamasında bulundu.

Connect with Me: