31.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimler esnasında Doğu ve Güneydoğu’da birçok il ve ilçede asker ve polislerden oluşan “taşımalı seçmen” haberleri kamuoyuna yansımıştır. Sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna yansıyan kayıtlarda oluşan uzun kuyruklar ve bu kişilere karşı da halkın yoğun tepkisi olduğu da görülmektedir.

Kamuoyundaki iddialar arasında birçok seçim bölgesinde sandık seçmen listesinde kaydı olmayan kolluk güçlerinin, polis ve askerlerin, oy kullanmalarına izin verildiği belirtilmektedir. İddialar arasında; Batı ve İç Anadolu illerinde görev yapan asker ve polislerin oy oranlarının iktidar lehine artırılması amacıyla, Doğu ve Güneydoğu illerine taşındığı da yer almaktadır.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçmen listesine kayıtlı olan ve olmayan vatandaşların oy kullanmalarına ilişkin hükümler de belirlenmiştir. Bu yasa çerçevesinde “Oy verme yetkisi” başlıklı 86. maddesi ile “Sandık seçmen listesinde kayıtlı olmayan seçmenlerin oy kullanması” başlıklı 94. maddesinde ayrıntıları ile izah edilmiştir.

Sosyal medya aracılığı ile kamuoyuna yansıyan görüntülerde “taşımalı olarak” oy kullanan askeri personel ile emniyet personelinin yukarıda ifade edilen yasa maddeleri kapsamında olmadığı, oy kullandırtma maksadıyla görevlendirilmesi usulünün seçme ve seçilme hakkına aykırı olduğu ve sandık seçmen listesinde kaydı olmayan kolluk güçlerinin oy kullandırtma maksadıyla belirli bölgelerde görevlendirilmesi talimatının Anayasa gereğince kanunsuz emir niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

  1. “Taşımalı seçmen” olarak adlandırılan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göründüğü şekilde usule aykırı oy kullandığı değerlendirilen emniyet personelinin Doğu ve Güneydoğu’da görevlendirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu personel hangi görev kapsamında hangi il ve ilçelere gönderilmiştir? Doğru ise bu talimatı kim vermiştir?
  2. Sandık seçmen listesinde kaydı olmadığı halde resmi olarak görevlendirildiği için gittiği bölgede oy kullanan emniyet mensubu personel sayısı toplam kaçtır?
  3. Söz konusu kişiler seçmen listesinde kayıtlı mıdır? Kayıtlılarsa bu kişilerin kayıtlı olduğu hanelerdeki seçmen sayıları incelenmiş midir?
  4. Bu personel, oy kullanma işlemi dışında gittikleri yerlerde başka hangi görevleri ifa etmişlerdir?
Connect with Me: