Sayıştay Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Personel Müdürü’nün Seçilmesi Bir Kayyım Atama Çabasıdır

22.06.2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yapılan gizli oylama sonucunda Sayıştay Başkanlığı’na Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve cumhurbaşkanlığına bağlı olan bütün bakanlıkları denetleyecek olan bir kurumun başkanlığına denetlenecek olan kurumlardan birinde hiyerarşik olarak Cumhurbaşkanına bağlı olan ve ondan doğrudan emir ve talimat alan bir kişinin seçilmiş olması Sayıştay’ın zaten sınırlı olan tarafsızlığı ve bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracaktır.

Anayasa’ya göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamakla görevli ve yetkilidir. Bir hesap mahkemesi olarak Sayıştay’ın varlık nedeni TBMM adına ve hesabına yürütme organını ve yürütme organına bağlı olan kamu kurum ve kuruluşlarının bilançolarını, hesap ve işlemlerini denetlemektir. Böylece vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı ve devlete verdiği vergilerin kamu kurum ve kuruluşlarında yolsuzluk sonucu haksız yere harcanmasının önüne geçilmektedir.

Denetleme, inceleme ve yolsuzluk tespit etmesi halinde yolsuzluk yapanlar hakkında kesin hüküm verme yetkisine sahip olan Sayıştay’ın başkan ve üyelerinin belirli bir siyasi partiyle veya yürütme organında etkili makamlardaki kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunmaması kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından elzemdir. Oysa yeni Sayıştay Başkanı 2012 yılında başbakanlıkta göreve başlamasından itibaren tam 9 sene mevcut Cumhurbaşkanı’nın emir ve talimatı altında çalışmış bir kişidir.

Yeni başkanın Cumhurbaşkanı’nı ve kamu kurumlarını etkili bir şekilde denetlemek için değil, tam tersine Cumhurbaşkanı’nın emir ve talimatı ile Sayıştay’ı yönetmek ve Sayıştay’dan iktidar partisini rahatsız edecek bir raporun, hesabın ve kesin hükmün çıkmasını engellemek üzere seçildiği açıktır. Bu ve benzeri birçok örnek bize göstermektedir ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde mevcut kurumların kağıt üzerinde varlığı devam etse de kurumların içinin hülle usulü atama ve seçimlerle boşaltılması genel bir uygulamaya dönüşmüştür.

Bu minvalde;

DEVA Partisi iktidarında; TBMM adına denetim yetkisini kullanan Sayıştay’ın, görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesini sağlayacak; denetim kapsamını tüm kamu kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde genişleteceğiz. Sayıştay’ı gerek üye kaynağı ve gerekse atayan makam itibariyle zenginleştirip daha çoğulcu bir yapıya kavuşturacak, üyelerinin en az yarısının TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacağız. Ayrıca TBMM tarafından seçilecek üyelerin kamuya açık bir biçimde mülakata tabi tutulacağı kuralına yer vereceğiz. Böylece şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirecek ve bütün kurumların görevlerini gereği gibi yerine getirebilmelerini sağlayacağız.

Connect with Me: