İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Yeneroğlu açıklamasında, “Çocuk ölümlerinin engellenmesi, anne sağlığının tesisi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve çevrenin korunması bugün en önemli gündemlerimizdendir. İçinde yaşadığımız küreselleşmiş dünyada sağlık sorunları da küresel çözümlere ihtiyaç duymaktadır.” dedi.

Mustafa Yeneroğlu şunları kaydetti: “Dünya üzerinde açlık sınırında yaşayan insanların sayısı giderek artarken gelir dağılımı eşitsizliği de aynı hızla artış göstermektedir. Sağlık imkânlarına sosyoekonomik arka planı önemli olmaksızın herkesin eşit derecede erişebilmesinin sağlanamaması, içinde yaşadığımız çağın en önemli sorunlarından biridir. En temel insan hakkı olan sağlıkla ilgili şimdiye kadar gerçekleştirilen reformları daha da ileriye taşımak, en öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

AK Parti’nin ‘Herkes için ulaşılabilir, nitelikli, sürdürülebilir ve güçlü bir sağlık’ sloganıyla başlattığı sağlık reformları bu alanda vatandaşlarımız arasında eşitliğin sağlanması adına Türkiye’de devrim niteliğinde gelişmelerin de öncüsü olmuştur. Anne ölüm oranlarının yüz binde 64’ten yüz binde 15,8’e; bebek ölüm oranlarının ise binde 31,5’den binde 7,8’e düşmesi, ‘Evde Sağlık Hizmeti’ uygulamasıyla yatağa bağımlı hastalara evlerinde hizmet sunulması gibi birçok girişim, sağlığa eşit erişimin sağlanması amacına bizleri adım adım yaklaştırmaktadır. Nitekim bu hizmetlerle Türkiye’de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde 39 iken, bu oranın yüzde 75’lere çıkartılması sağlık reformlarındaki başarıyı ortaya koymaktadır.

Sağlık alanında elde ettiğimiz bu başarı çizgisini vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak diğer kapsamlı tedbirlerle izlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Dünya Sağlık Günü’nün sağlık sorunlarına yönelik farkındalığı artırmasını ümit ediyorum.”

Connect with Me: