‘Türkiye’de basın özgürlüğü için var gücümüzle çalışacağız’

 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, RTÜK’ün uluslararası haber sitelerine lisans başvurusu için süre vermesine tepki gösterdi. Yeneroğlu, “72 saat süre tanınması ve lisans alınmaması halinde erişimin engelleneceği ihtarı, iktidarın alternatif haber kaynaklarını engelleme amacına yönelik.” dedi.

 

Yeneroğlu’nun açıklaması şöyle:

 

‘İnternetten yayın yapan haber siteleri de kontrol altına alınmak isteniyor’

“RTÜK, iktidarın güdümüyle yayın durdurma ve para cezalarıyla televizyon ve radyoları kontrol altına aldığı gibi internetten yayın yapan haber sitelerini de kontrolü altına almak istemektedir. Radyo ve televizyonda yer almayan birçok habere artık internetten ulaşabildiğimiz düşünüldüğünde yapılmak istenen müdahalenin ne kadar ciddi olduğu açıktır.”

 

‘Basın özgürlüğüne, internet denetlemeleri üzerinden ölümcül bir darbe vurulacak’

“İnternetten yayın yapan haber sitelerinin çerçevesi RTÜK tarafından belirlenecek şekilde, izin sistemine bağlayan ve denetimin içeriğini RTÜK ilkeleri kapsamında genişleten yasal düzenleme ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan belirsiz ve ölçüsüz hükümlerin yer aldığı yönetmelik hukuka aykırıdır. Yasa değişikliği ve yönetmelik düzenlemeleri Türkiye’de zaten zayıflamış olan basın özgürlüğüne internet denetlemeleri üzerinden de ölümcül bir darbe vuracaktır.”

 

‘Sınırları belli olmayan bir yetki, sansüre elverişli ortam oluşturacaktır’

“İnternet Yayınları Hakkındaki 5671 sayılı yasa ile zaten gerekli hallerde erişimin engellenmesi hususlarını düzenlenmiş durumdadır. Buna ek olarak RTÜK’e de erişimin engellenmesi ve içeriklerin kaldırılması konusunda sınırları belli olmayan bir yetkinin verilmesi radyo ve televizyonlara yönelik baskı ortamının internet ortamına taşınma çabasına yöneliktir. Yönetmelikte, “internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar” ya da “bireysel iletişim hizmetleri”nin kapsam dışında olduğu gibi sınırları belli olmayan ifadeler kullanılmıştır. Bu kavramların içi RTÜK tarafından doldurulacaktır ve bu yetkiyi sınırlayacak bir güvence de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu muğlak ifadelerle haber verme görevi icra eden çok geniş bir kesim sansür tehdidi altında kalmaktadır.”

 

‘Haber sitelerinin lisans bahanesiyle susturulmaya çalışılması kabul edilemez’

“Ülkemizde son yıllarda düşünce ve ifade özgürlüğü ile basın özgürlüğü gibi konularda iktidar her geçen gün baskının dozajını artırmaktadır. Ulusal basının ağır yaptırımlarla susturulmaya çalışıldığı bu süreçte farklı seslere müsaade etmeme konusunda kararlılık gösteren bir zihniyetin uluslararası haber sitelerini de lisans bahanesi ile susturmaya çalışması kabul edilemez.”

 

Vatandaşlarımızın haber alma hakkına aykırı olarak atılan her adımın karşısındayız’

“Vatandaşlar açısından haber alma özgürlüğü, yayıncılar açısından da basın özgürlüğü demokrasilerin olmazsa olmazıdır. DEVA Partisi olarak özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın haber alma hakkına aykırı bir şekilde atılan her adımın karşısındayız. Türkiye’de basın özgürlüğü için var gücümüzle çalışacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.”

Connect with Me: