Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler üzerine, farklı sosyal mecralarda kendisini sosyal güvenlik uzmanı olarak tanıtan kişilerin bazı Avrupa kanallarında yapılan televizyon programları aracılığıyla insanları ekonomik anlamda istismar etmeleri hususunda tekrar bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.
Son olarak 2 Eylül 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında da (Vatandaşlarımızın Dikkatine!) belirttiğimiz üzere, bu ve benzeri kişiler otomatik bilgi paylaşımı hususunda, “varlık fonu gizleme” adı altında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın banka hesap bilgilerini gizlediklerini iddia etmektedirler.
E-Devlet şifrelerinin ve banka hesap bilgilerinin gizlenmesi işlemi için kişilerden yüksek meblağlarda (normal şartlarda 1000 Avro, kampanya iddiası ile 550 Avro) para talep ederek, sözde bir form doldurmaları gerektiğini ifade etmekte ve karşılığında vatandaşlarımıza farklı renklerde ajanda ve anahtar vermektedirler.
Otomatik bilgi paylaşımı hususunda vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Kısıtlı bir bilgi paylaşımının 2019 yılı itibarıyla başlatıldığı Norveç dışında herhangi bir ülke ile otomatik bilgi paylaşımı yapılmamaktadır.
Olmayan bu otomatik bilgi paylaşımı başlamış olsaydı bile, sadece finansal hesaplar, mevduat hesapları ve saklama hesaplarıyla ilgili dönem sonu bakiyenin bildirimi yanında, faiz ve temettü gelirleri ile ilgili bilgi paylaşımı olacaktı. Yani bu bilgi paylaşımı; kişilerin emeklilik hesapları, kira ve diğer ticari faaliyet gelirleri, gayrimenkul bilgileri gibi durumları zaten kapsamayacaktı.
Mevzu bahis dolandırıcı kişilerin vatandaşlarımıza ilettikleri “tapu kayıtlarının gizlendiğine yönelik evraklar”ın sahte olmasının yanı sıra, zaten otomatik bilgi paylaşımının kapsamı içerisinde kişilerin gayrimenkul bilgileri yer almamaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın bu gibi dolandırıcılara itibar etmemelerini ve hususi herhangi bir bilgilerini paylaşmamalarını; hatta istismar edilmiş olan vatandaşlarımızın da suç duyurusunda bulunmalarını öneriyorum.
Bu kişiler vatandaşlarımızı istismar ettikleri gibi, Türkiye’de hizmet vermekte olan ilgili kurumları da töhmet altında bırakmakta ve itibarlarını zayıflatmaktadır. Bilvesile vatandaşlarımızın yanı sıra ilgili program yapımcılarının ve kanal sahiplerinin de bu konuya defaatle dikkatlerini çektim. Ancak sırf kazanç sağlama maksadıyla insanların açıkça dolandırıldığı ve zarara uğratıldığı bu gibi programların yapılmaması noktasında hassasiyet göstermelerini yeterince sağlayamadık.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Connect with Me: