64. Hükümet programı Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu tarafından açıklandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hedeflenen icraatların geniş bir biçimde yer aldığı program, yeni anayasa konusu başta olmak üzere dış politika, kalkınma, ekonomi, çevre ve teknoloji alanlarında hükümetin yol haritasını içeriyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu konuyla ilgili olarak, “64. Hükümet programının en önemli maddesi şüphesiz ki temel özgürlükleri merkeze alan çoğulcu ve katılımcı yeni anayasadır. Böylelikle ülkemizin asli ihtiyacı giderilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik konuların da programda bir ilk olarak kuşatıcı bir biçimde ele alınmasıyla birlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hazırladığımız özel seçim beyannamesi hükümet programına dönüşmüştür.” değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Yeneroğlu, “Ülkemiz AK Parti iktidarlarıyla ekonomiden sağlığa, ulaşımdan kalkınmaya birçok alanda sessiz devrim yaşamıştır. Ancak yeni anayasa konusunda geçmişte farklı girişimler olmasına rağmen hedefe ulaşılamaması ülkemiz adına önemli bir eksikliktir. Bir askerî ihtilal ürünü olan yürürlükteki anayasanın yenilenmesi ülkemizin içinde bulunduğu demokratikleşme sürecinde kaçınılmazdır. İnsanı merkeze alan, temel hak ve hürriyetleri önceleyerek ülkemizin farklılıklarını zenginlik olarak kabul edip koruyan bir anayasa ile ancak daha gelişmiş ve demokratik bir Türkiye inşa edebiliriz. Yeni bir toplum sözleşmesi niteliğini taşıyacak olan yeni anayasa zemini üzerinde temel hak ve özgürlüklerle ülkemizi geleceğe taşıyacak olan sistemin geliştirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle AK Parti ile başlatılan demokratikleşme ve kalkınma süreci ivme kazanacak, tüm toplumun kendini bulduğu çoğulcu ve katılımcı bir anayasaya geçilecektir.” dedi.

Hükümet programında yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili konulara geniş yer verildiğine dikkat çeken Yeneroğlu, “Yurt dışında yerleşik vatandaşlarımıza yönelik hedeflerimizi seçim beyannamemizde kapsamlı bir şekilde belirtmiştik. Çözüm bekleyen ve desteklenmesi gereken alanların kuşatıcı bir biçimde 64. Hükümet programında yer alması ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik hazırladığımız özel seçim beyannamemizin bütünüyle 64. Hükümetimizin programına dönüşmüş olması Türkiye’nin siyasi tarihinde bir ilk olmuştur. Böylelikle Türkiye’nin diaspora politikalarındaki büyük değişim tescillenmiştir. 90’lı yıllarda döviz aracı olarak değerlendirmenin ötesine geçemeyen yurt dışındaki vatandaşlarımız 2002 sonrasının atılımlarıyla birlikte bugün Türkiye siyasetinin asli unsuru ve somut politikaların muhatabı olarak kucaklanmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın hassasiyeti ve sivil toplum kuruluşlarımızın takibiyle birlikte bu süreç daha ilerlere taşınacaktır.” şeklinde açıklamada bulundu.

İNDİR: 64. Hükmet Programı

Connect with Me: