TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CDU ve FDP partilerinin Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti koalisyon anlaşmasını sunmaları münasebetiyle bir açıklama yaptı. “CDU ve FDP’nin açıkladıkları İslam politikası anayasa hukukuna uygun olmamakla birlikte ön yargılarla şekillenmiştir.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuzey Ren-Vestfalya koalisyon anlaşmasına bakıldığında CDU ve FDP’nin kendilerini anayasanın üzerinde konumlandırdıkları görülmektedir. Söz konusu anlaşmaya bakıldığında, kimin dinî cemaat statüsünde olup kimin olamayacağına artık partilerin kanaatlerine ve ön yargılara göre karar verileceği anlaşılmaktadır. ‘Dinî dernekler’ olarak vasıflandırılmak suretiyle hukuken itibarsızlaştırılan İslami cemaatler ve bu cemaat mensupları hiçbir şekilde nazar-ı itibara alınmamış, bu hususla alakalı hukuki bilirkişi raporları ise görmezden gelinmiştir. CDU ve FDP’ye göre inanç özgürlüğü ancak kısıtlı bir şekilde lütfedilecek ve uyum konusunda uygun bulduklarına bu özgürlüğü tatmak nasip olacaktır. Bu hususta anayasanın ne söylediği ise anlaşılan kimsenin umurunda değildir.

Armin Laschet’in liderliğinde CDU’nun başı çektiği bir koalisyonun ilerici ve kucaklayıcı bir İslam politikası meydana getirememesi hayal kırıklığına sebebiyet vermiştir. Bundan da öte CDU-FDP Koalisyonu, çok tartışılan uyum politikasını devam ettirmeyi kendine görev addederek bundan önceki SPD-Yeşiller Koalisyonunun dahi gerisinde kalmıştır. Bu anlayışa göre Müslümanlar ve İslami cemaatler toplumun eşit haklara sahip paydaşları değil; tam aksine, objektif olarak bakıldığında tasdik edilmesi mümkün olmayan yeni kriterlerle sürekli boyunduruk altına alınan, on yıllardan beri sürdürdükleri irşad çalışmaları ancak olumsuz çerçevede zikredilmeye layık görülen dilekçe sahipleri konumundadır.

Anlaşma çerçevesinde olumlu olarak nitelendirilebilecek husus, çok dilliliğin teşvik edileceğinin belirtilmesidir. Ümidimiz, bu çerçeveye Almanya’da yaşayan azınlıkların anadillerinin de dâhil edilmesidir. Bu anlaşmanın uygulanması noktasında meselenin takipçisi olacağız.”

Connect with Me: