Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılında alım ilanına çıktığı 465 Sözleşmeli Kütüphane Memuru alımında her il için ayrı ayrı kontenjanlar belirlenmiş olup, her ilin kontenjan sayısının 3 katı kadar aday, 30 Mayıs 2022–10 Haziran 2022 tarihleri arasında Ankara’da bulunan Milli Kütüphane’de sözlü mülakata davet edilmiştir. Pek çok ilde kadronun 3 katı kadar aday kontenjanına yeterli sayıda başvuru gelmemiştir. Neredeyse her ilde KPSS puanıyla beraber bakanlığın açıkladığı mülakat listesinde ilk sıralarda bulunan 81-75 puan aralığındaki adaylar elenirken; yine pek çok ilde özellikle 72-70 puan aralığında bulunan ve il sıralamasında son sıralarda yer alan adayların asil olarak kazandıkları görülmüştür. Yine aynı şekilde elenen yüksek KPSS puanlı adaylara sistematik bir şekilde 60 ve 65 sözlü puanı verilerek elendiği görülmüştür. Ayrıca bakanlığın kadro alımının her aşamasında liste yayınlamasına rağmen sonuç açıklama aşamasında liste yayınlamaması da adaylar arasında torpil ve referans şüphelerini kuvvetlendirmektedir.

Bu bağlamda;

1- İlk mülakat listeleri açıklandığında, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü dışı 2 kişi, adaylar ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından tespit edilmiş ve bu kişilerin bakanlığa bildirilmesi üzerine bu iki isim güncel listeden çıkarılmıştır. Atanan kişilerin listelerinin açıklanmaması diğer adaylarda, bu konuda bir ihmal olabileceğini düşündürmektedir. Bölüm dışı atanan isimler mevcut mudur?

2- Kültür Memur-Sen’de görevli üst düzey kişilerin ve çeşitli müdür/genel müdür unvanlı yöneticilerin, il bazındaki sıralamalarda son sıralarda bulunan adayların atanmasına referans olduğu iddiası doğru mudur? Bu alımlarda 100 bin TL karşılığında atanan adaylar olmuş mudur? Bu konuyla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

3- İl için ayrılan kontenjan kadar bile adayın başvurmadığı illerde elenen yüksek puanlı adaylar mevcuttur. Bu illerde boş kalan yaklaşık 100 kadroya, alımlar haricinde yasal usuller işletilmeden personel yerleştirileceği iddiaları doğru mudur?

4- Mülakatı iyi geçmesine rağmen elenen yüksek puanlı adayların bakanlığa gönderdiği itiraz dilekçelerine, TKD Genel Başkanı’nın bu alımda torpil yaşandığı iddiasına ve basında çıkan haberlere karşılık bakanlık içerisinde bir soruşturma başlatıp; elenen yüksek adaylar hakkında bir inceleme gerçekleştirecek misiniz?

Connect with Me: