“Sorgu Paneli.org” isimli bir web sitesinden 85 milyon vatandaşımızın E-Devlet’te yer alan tüm kimlik bilgilerine, açık adreslerine, telefon numaralarına, banka hesap bilgileri ile tapu ve diğer özel bilgilerine ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftlik hayvanlarını kaydettiği sistem üzerinden pandemi döneminde ikametinden çalışan bazı memurların sızdırdığı da iddia edilmektedir.

Benzer iddialar, geçmişte de kamuoyunun gündemine gelmiştir. Bu hususta, konunun ehemmiyetine dikkat çekmek amacıyla selefiniz Sayın Bozdağ’a 25 Nisan 2022 tarihli bir soru önergesi vermeme rağmen ne yazık ki bu önerge cevaplandırılmamıştır. “Sorgu Paneli.org” isimli web sitesinde ve benzer sitelerde kişisel verilerin paylaşılmasından anlaşılmaktadır ki, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili makamlar geçmişteki iddiaları ve uyarılarımızı dikkate almamış ya da zaruri önlemleri hayata geçirmemiş, dolayısıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmemiş ve bu güvenlik açığı giderilememiştir.

İlgili web sitesi ve kamuoyundaki diğer iddialardan vatandaşlarımızın kişisel verilerinin KVKK ve TCK’ya aykırı bir şekilde ele geçirildiği veya çeşitli devlet kurumlarından sızdırıldığı anlaşılmaktadır. Kişisel verilerin ele geçirilmesi veya sızdırılması vatandaşlarımızın hukuki güvenliği açısından da büyük bir tehlike oluşturan ciddi bir hizmet kusurudur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Adalet Bakanlığı’nın ilişkili kurumu olması hasebiyle, ilgili soruları tarafınıza yöneltilmiştir.

Bu bağlamda:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplu olarak kimlik bilgilerinin ve diğer kişisel verilerinin ele geçirildiği veya sızdırıldığı iddiaları doğru mudur?
  2. Bu iddialar doğru ise veriler kimler tarafından ele geçirilmiş veya hangi kurumlardan sızdırılmıştır? Bu durumun tespiti için herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftlik hayvanlarını kaydettiği sistem ve pandemi döneminde ikametinden çalışan memurlar nedeniyle kişisel verilerin sızdırıldığı iddiası doğru mudur? Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kurum ve memurlar hakkında inceleme başlatıldığı iddiasının gerçeklik payı var mıdır?
  4. Geçmişte de aynı iddiaların var olduğu göz önüne alındığında kişisel verilerin korunması ele geçirilen veya sızdırılan kişisel verilerin engellenmesi ile ilgili bugüne kadar hangi çalışmalar yapılmıştır? Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu konuda bir rapor hazırlamış mıdır?
  5. Kişisel verileri koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüm sorumlular tespit edilerek, haklarında inceleme başlatılmış mıdır? Bugüne kadar kaç memur hakkında disiplin soruşturması yapılması için ilgili kurumlara bildirimde bulunulmuştur?
  6. Ele geçirilen veya sızdırılan kişisel verilerin herhangi bir suçta kullanılması nedeniyle açılan bir soruşturma veya kovuşturma var mıdır?
  7. Kişisel verilerinin ele geçirilmesi veya sızdırılması nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızın zararları nasıl karşılanacaktır? Vatandaşlarımız bu konuda bilgilendirilmiş midir? Bu konularda bir çalışma yapılmış mıdır?
  8. Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yayınlandığı site sayısı kaçtır? Bu veriler ne zamandan beri internet ortamında yayındadır? Bu konuda bir önlem alınmış ya da bir yaptırım uygulanmış mıdır?
Connect with Me: