Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mahallesi’nde İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında parselasyon planları tamamlanmadığı ve dolayısıyla bölgedeki taşınmaz maliklerine yapılaşmaya uygun parsel tapusu verilmediği halde Kazımkarabekir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kalaycı 942 Ada, 44 Parsel üzerinde kaçak yapı yapmıştır. Oldukça büyük bir depo niteliğindeki kaçak yapının inşaatı sırasında Kazımkarabekir Belediyesi işçilerinin çalıştırıldığı, belediyenin imkan ve araçlarının kullanıldığı da video ile kayda alınmış ve Karaman’daki bir yerel medya organı olan www.imaret.com’da yayınlanmıştır.

Kaçak yapının belediyeye ihbarı üzerine belediye başkanı şifahen, yapıyı yıktırmayacağını söylemiştir. 11, 12 Ağustos gecesi ise konuyu takip eden DEVA Partisi Karaman il başkanımız ve haberi yapan gazeteci kalabalık bir grubun sopalı saldırısına maruz kalmıştır.

İmar Kanunu m. 18 uygulamasının olduğu yerde düzenleme ortaklık payı kesileceği ve planlama yapılacağı için hiçbir malikin kendisine verilecek arsanın tam olarak koordinatlarını bilmesi mümkün değildir. Buna rağmen belediye meclis üyesi, kaçak depo yaptığı yerin kendisine bırakılacağına emin davranmaktadır. Kaçak yapı inşaatında belediye işçisi ve araçlarının kullanılması ve belediye başkanının kaçak yapıyı yıkmayacağına dair söylemi söz konusu kaçak yapı hakkında Kazımkarabekir Belediyesi’nin ihmal göstererek gerekli işlem ve eylemleri yerine getirmeyeceğini açıkça göstermektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği m. 67/1. fıkrası uyarınca yerinde denetim yapma ve İmar Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi için belediyeye bildirimde bulunma yetkiniz vardır. Ayrıca İmar Kanunu m. 32/5. fıkrası Ek Cümle uyarınca belediyenin gerekli işlemleri tesis etmemesi üzerine belediyenin yetkilerini ikame ederek kaçak yapıyı yıkma yetkiniz bulunmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Karaman ili Kazımkarabekir ilçesi Subaşı Mahallesi 942 Ada, 44 Parsel üzerinde yapılan kaçak yapıya ilişkin Kazımkarabekir Kaymakamlığı 04.08.2022 tarihinde yapılan şikayet ile ilgili inceleme başlatıp, denetimde bulunmuş mudur? Bu olay dışında buna benzer kaç şikayet yapılmıştır?

2- Kazımkarabekir İlçesinde tespit edilen kaç tane kaçak yapı vardır ve tespit edilen kaçak yapılardan kaçı hakkında yapı tatil tutanağı tutulmuştur?

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, Kazımkarabekir Belediyesi tarafından göz yumulan kaçak yapılaşmayı engellemek üzere bu ilçede yaygın denetim başlatacak ve gerekli yaptırımları uygulayacak mısınız?

Connect with Me: