OECD’ye bağlı Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 2021 yılında, Gri Liste’ye alınan Türkiye, yaklaşık üç yıldır bu listeden çıkmamıştır. Tarafınızdan basına yapılan açıklamalarda, Türkiye’nin kara para aklama ve terörün finansmanı konusundaki kriterleri karşıladığı, Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle Gri Liste’den çıkış sürecinin tamamlanacağı ifadeleri yer almıştır.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2022 yılının sonunda, tarafınızın belirttiği kriterler çerçevesinde yer alan, “Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler” hakkında yükümlüler tarafından uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlere dair bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğde kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde birtakım özel tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir.

Bunun yanında, tebliğe göre, kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları ya da bu nitelikleri kaybetmeleri durumunda söz konusu tedbirlerin en az bir yıl daha devam edeceği ifade edilmiştir.

Aynı zamanda, kamu gücünü elinde bulunduran kişiler ile bunların eşleri, birinci dereceden akrabaları ya da yakınlarının malvarlıkları, para-banka durumlarının izlenmesi de bu düzenlemenin gereklerinden biridir. Bu düzenleme çerçevesinde kamuoyuna yansımış bir soruşturmaya ya da dosyaya rastlanmamıştır.

Son olarak bir açıklamanızda, Türkiye’nin gri listede yer alması nedeniyle sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azaldığı ve sendikasyon kredilerinde maliyet artışı gibi bazı olumsuz etkilerin olduğu ifadeleri yer almaktadır.

Bu bağlamda;

  1. MASAK’ın bu tebliğinin yayımından bugüne kadar tebliğ kapsamındaki kuruluşlar tarafından “Kamusal Nüfuz Sahibi Kişiler”, onların ailesi ya da yakınlarına dair gerekli özel/sıkılaştırılmış tedbirler alınmış mıdır?
  2. Alınan bu tedbirler neticesinde herhangi bir şüpheli işlem tespit edilmiş midir?
  3. Bir tespit ya da tespitler söz konusuysa, kamusal nüfuz sahibi kişiler ya da onların yakınları hakkında kaç adet idari veya adli işlem yapılmıştır?
  4. Türkiye’nin gri listeye alınması sonucunda yaşanılan ekonomik zararlar hakkında bir etki analizi yapılmış mıdır? Sermaye akışında gayrisafi hasılanın yüzde kaçı oranında azalma olmuştur? Sendikasyon kredilerinde maliyet artışı ne kadardır?
Connect with Me: