AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, “Kadına yönelik şiddet, insan onurunu zedeleyen toplumsal bir sorundur. ‘Kadına şiddet uygulaması anlaşılır erkek’ tasviri de sorunun ne kadar büyük olduğunu gösterir. Nitekim CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da bunu göstermektedir.” dedi. Yeneroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Kadına yönelik şiddet, insan onurunu yaralayan toplumsal bir sorundur. Özellikle de yaşam hakkını tehdit edici boyutlara ulaşması utanç vericidir. Coğrafya, ekonomik gelişmişlik ve öğrenim seviyesi fark etmeksizin tüm ülke ve kültürlerde meydana gelmesi ise sorunun küresel çapta irdelenmesi gerektiğini gösteriyor. Bu kapsamda 25 Kasım’da dünya genelinde kutlanan ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ soruna ilişkin farkındalık oluşturmak ve çözümler üretmek için imkân sunuyor.

Kadına yönelik şiddet yaşam hakkını tehdit eden, temel bir insan hakkı ihlalidir. Sadece aile birliğini zedelemekle kalmayıp topluma ciddi manada zarar vermektedir. Kadına şiddetle mücadelede öncelikle şiddet eyleminin ortaya çıktığı maddi ve psikolojik şartların irdelenmesi şarttır. Nitekim, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı da bunu göstermektedir. Kılıçdaroğlu “Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır.” diyerek aslında kadına yönelik şiddeti meşru bir zemine taşımıştır. Bu açıklamalar erkek tasvirindeki sorunu da ortaya koymaktadır. ‘Hayatın sorunlarıyla baş edemeyen erkeğin kadına şiddet uygulaması anlaşılır’ şeklindeki erkek tasviri ürkütücü bir yaklaşımdır. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, hele işsiz bir erkeğin eşine şiddet göstermesini normal karşılamak asla kabul edilemez. Bu noktada erkeğin kişiliğinin ve kadına ilişkin algısının kültürel çerçevede şekillendiğini göz önünde bulundurmak gerekir. Eğitim ve sosyalleşme sürecinde bu faktörlerin ‘saygı’ çerçevesinde gelişmesi, şiddete götüren sebepleri bertaraf edici temel unsurdur.

İstatistiklere göre ülkemizin nüfusunun yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturuyor. Ülkemizdeki her 10 kadından 4’ünün şiddete maruz kalması, kadınlarımızın içinde bulunduğu acı durumu gösteriyor. Bu noktada kadına yönelik şiddetle mücadelede 7/24 çalışan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri hayati bir görevi ifa ediyor. Ayrıca 64 ilimizde bulunan bu merkezlerin gelecekte 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Öte yandan son 15 yılda AK Parti hükümetlerince ortaya konulan politikalar kadınların sosyal, ekonomik, siyaset ve iş dünyasındaki konumlarını güçlendirmiştir. Okullaşma, istihdama katılım ve kadın milletvekili oranı artmıştır. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2017 verilerine göre; kadınların işgücüne katılımı bir önceki yıla kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 34,3’e yükselmiştir. Ayrıca ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan 1,5 milyon Suriyeli kadına ev sahipliği yapmamızda ülkemiz adına gurur verici bir durumdur.

Kadına yönelik şiddetin kayıtsız ve şartsız reddedildiği bir toplumsal gerçeklik temennisiyle ülkemin ve dünyanın bütün kadınlarını saygıyla selamlıyor, verdikleri tüm emekler için şükranlarımı sunuyorum.”

Connect with Me: