AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, İslami ibadethanelere yönelik hazırlanan ve İsviçre Ulusal Konseyi’nce kabul edilen önerge münasebetiyle bir açıklama yaptı. “SVP ve CVP tarafından sunulup İsviçre Ulusal Konseyi’nde kabul edilen önerge ile İslami cemaatlere karşı ayrımcılık yapılmakta ve imamlar bu yasayla şüpheli kişiler olarak yaftalanmaktadır. Sadece Müslümanları hedef alarak hazırlanan bu önerge ile temel insan hakları çiğnenmektedir.” diyen Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salı günü İsviçre Ulusal Konseyi’nde CVP (İsviçre Hristiyan Demokrat Halk Partisi) ve sağ popülist SVP (İsviçre Halk Partisi) partilerinin çoğunluğuyla, imamlara sadece ülkenin yerel dilinde vaaz verme mecburiyeti ve benzeri kısıtlamalar öngören bir önerge kabul edildi. Cami cemiyetlerinin yurt dışından finanse edilmesinin yasaklanması da öngörülen kısıtlamalar arasında. Ayrıca sanki hâlihazırdaki yasal çerçevede mevcut değilmiş gibi, İslami kurumların finansal kaynaklarının nereden temin edildiğini ve bu kaynakların ne amaçla kullanıldığını açıklamaları isteniyor. Önerge şu anda ikinci konseyde (Ständerat) bulunuyor ve bu konsey de önergeyi onaylarsa İsviçre Hükûmeti bunu yasalaştırmak zorunda kalacak. SVP’li Quadri Lorenzo komşu ülke Avusturya’da 2015 yılında yürürlüğe giren İslam Yasası’ndan ilham aldığını söylüyor. Tam anlamıyla kötü bir örnek olan Avusturya örneğini Lorenzo eğer iyi tetkik etmiş olsaydı, Avusturyalıların bu yasa ile inanç esaslarının Almanca yazılı olarak da sunulmasını öngördüğünü bilir ve vaazların Almanca yapılma mecburiyetinin söz konusu olmadığını anlardı.

Bu tasarının ciddiye alınması gereken bir resmiyeti olmasa, sanki bunu sağ popülist konsey üyeleri oturup sarhoş kafayla hazırlamışlar diye düşünebilirdik. Tasarı elle tutulur tespitlere değil, hiçbir dayanağı olmayan klasik sağ popülist hezeyanlara hizmet ediyor.

Yurt dışından finansmanın yasaklanması konusunda örneğin şu söyleniyor: ‘Bu yurt dışı finansmanının hedefi İsviçre’de radikal İslam’ın propagandasını yapmak olabilir.’ Yani bu sığ bakış açısı ve mesnetsiz ifadelerin bütün Müslümanları toptan radikal olarak tanımlamaya ve İsviçre toplum düzeninin düşmanları olarak yaftalamaya yeterli olduğunu öngörüyorlar. Böylelikle İsviçre’de yaşayan yaklaşık 500 bin Müslüman’ın inançlarını yaşama hakları ellerinden alınmak isteniyor. Belli dinî cemaatleri hedef alan istisnai yasalar Avrupa’nın karanlık dönemlerini hatırlatmaktadır. Minare yasağı sürecinde de gördüğümüz üzere bu karanlık dönemin tekrar gelmesi arzusunda olan kesimler İsviçre’de mevcuttur. Bu yaklaşımlar Müslümanların İsviçre’ye yabancılaşmalarına sebebiyet vermenin yanında ırkçılık ve İslam düşmanlığının güçlenmesine de yol açmaktadır.

Ulusal Konsey’in vermiş olduğu karar, özgürlükçü demokratik düzenlerin vazgeçilmez unsuru olan eşit muamele ilkesini de çiğnemektedir. Müslüman cemaatlerden sadece İsviçre Almancası dilinde vaaz vermeleri istenirken, vaazlarında Latince ve İbranice dillerini de kullanan Katolik ve Yahudi cemaatler böyle bir mecburiyete tabi tutulmamaktadır. Bu da İsviçre Anayasası’nın 8. maddesindeki eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının açık bir şekilde ihlal edildiği anlamına geliyor. Ayrıca aynı anayasanın 15. maddesindeki inanç özgürlüğü ilkesinin yanı sıra 18. maddesinde yer alan dil özgürlüğü ilkesi de bariz bir şekilde çiğneniyor.

Şu an önergeyi incelemekle görevli olan konseyin (Ständerat) Ulusal Konsey’de kabul edilen bu önergenin anayasa karşıtı mahiyetini görüp, bu utanç verici tiyatroya bir son vermesini ümit ediyorum. Ayrıca İsviçre’deki bütün dinî cemaatleri Müslümanlarla dayanışma içerisinde olmaya, İsviçre’nin imajını zedeleyen ve bir utanç vesikası olan bu önergeyi yüksek sesle protesto etmeye davet ediyorum.”

Connect with Me: