07 Nisan 2024 Pazar günü, İstanbul Taksim Meydanında, İsrail ile ticaretin kesilmesi amacıyla “Filistin İçin Bin Genç Platformu” tarafından protesto gösterisi düzenlenmiştir. Bu protesto esnasında kolluğun oldukça sert müdahalesi olmuş, bazı kadın protestocular kolluk tarafından darp edilmiş, darp sırasında başörtüleri açılan kadınların ters kelepçelenerek otobüse bindirilmeleri sonrasında da başörtülerini düzeltmelerine izin verilmemiştir. Hukuka uygun olarak eylemde bulunan kişilere orantısız güç uygulanmıştır.

Hukuka aykırı olmayan bir toplantı ve gösteri yürüyüşünün, kolluk tarafından yasaya ve Anayasa’ya aykırı olacak bir şekilde bastırılması ve orantısız güç kullanılması vatandaşlar tarafından kayda alınmış ve bu görüntüler sosyal medyada yayınlanarak kamuoyuna yansımıştır.

İstanbul Valisi Davut Gül ise basına yaptığı açıklamada söz konusu barışçıl eylemler ve yasaya uygun protesto gösterileri “farklı şer odaklarının ittifakı” ve “beşinci kol faaliyetleri” olarak nitelendirmiştir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu Cihan Tüzün, Songül Korkmaz vd. ve Mahmut Konuk emsal kararlarında Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı olarak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izne bağlandığına ve bu durumun Anayasanın 13. ve 34. maddelerine aykırı olduğuna hükmetmiştir.

Bu bağlamda;

  1. Kolluk tarafından kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınan kaç kişiye ters kelepçe takılmıştır? Kolluk tarafından hangi gerekçe ile gözaltı işlemi yapılmıştır?
  2. Protesto gösterisi yapanlara uygulanan sert müdahalede, protesto gösterisi yapanları darp eden kolluk görevlilerinin tümü tespit edilmiş midir? Bu görevliler açığa alınmış mıdır? Bu kolluk görevlileri hakkında idari ve adli işlem yapılmış mıdır?
  3. İstanbul Valisi Davut Gül’ün, silahsız ve saldırısız protesto gösterilerini “beşinci kol faaliyeti” olarak adlandırmasının hukuki bir dayanağı var mıdır?
  4. 2021 yılında ilan edilen İnsan Hakları Eylem Planı’na dayanarak toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının güçlendirilmesi hedefi kapsamında Bakanlığınız tarafından hangi çalışmalar yapılmaktadır?
  5. Anayasa Mahkemesi’nin kararı da dikkate alınarak bildirim sistemi kapsamındaki düzenlemelerin “izin” anlamına gelecek şekilde geniş yorumlanmasını engellemek amacıyla hangi yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması planlanmaktadır?
  6. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının demokratik işlevi ve etkisi de dikkate alınarak, idari makamların toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yeri, güzergâhı ve zamanını belirleme yetkilerini keyfi şekilde kullanmalarını engellemek amacıyla hangi tedbirlerin alınması planlanmaktadır?
Connect with Me: