İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu (AK Parti) İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılara ilişkin Almanya Federal Hükûmetine yöneltilen soru önergesine verilen cevapla ilgili “Almanya’da yıllardır görmezlikten gelinen İslam düşmanlığı kaynaklı suçların ayrı kategoride kayıt altına alınması gerekliliği hususunun artık kabul görmeye başlaması sevindirici bir gelişme ve doğru yolda atılmış bir adımdır.” değerlendirmesinde bulundu. Yeneroğlu yaptığı açıklamada,

“İslam düşmanlığı kaynaklı saldırıların ayrı bir kategoride kayıt altına alınması talebi on yıldır yinelenmektedir. Federal Hükûmetin vermiş olduğu cevaba bakıldığında da bu uygulamanın gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Özel olarak bu başlıkta kayıt yapılmadığından dolayı birçok veri yetersiz kalmakta, dolayısıyla İslam düşmanlığı kaynaklı saldırıların tam tespitini yapmak mümkün olamamaktadır. Hâliyle Federal Hükûmet bu şartlarda hangi kişi ve kurumların İslam düşmanlığı kaynaklı saldırılardan zarar gördüğünü ve bu suçların faillerine karşı kaç adet soruşturma yürütüldüğünü söyleyecek bilgiye sahip değildir.

Elde sağlam veriler olmadığı için hem bu problemin araştırılmasında hem de bununla mücadele edilmesinde herhangi bir netice alınamamaktadır. Kriminologlar, sosyologlar ve diğer bilim insanları yıllardır yeterli ve gerekli verilerin olmamasından yakınmaktadırlar. Ayrıca bu sorun sadece aşırı sağ üzerinden değerlendirilmemelidir. Ayrıca PKK ve Almanya’daki destekçilerinden kaynaklanan terör de çok tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Sistematik bir kaydın yapılmasının ne derece gerekli olduğu cami saldırılarına dair paylaşılan verilerle daha da iyi anlaşılmaktadır. Federal Hükûmet tarafından verilen bilgiye göre geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, bir tanesi PKK bağlantılı olmak üzere 24 cami saldırısı gerçekleşmiştir. Bu listenin sağlıksız olduğu kolaylıkla anlaşılmaktadır, zira medyaya yansıyan cami saldırılarının dahi bu listede yer almadığı görülmektedir. Bu açıdan, belirtilen bu rakama ihtiyatla yaklaşılmalıdır. Bu rakam hakikatte olanın yalnızca bir kısmıdır.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslam düşmanlığı konusunu gündemine almıştır. Oluşturulan alt komisyon bu olguyu yoğun bir şekilde ele alarak Almanya ve Avrupa’da bu bağlamda yaşanan gelişmeleri büyük bir titizlikle takip edecektir.” ifadelerine ver verdi.

Connect with Me: