Balıkesir İl Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan, beş çocuk babası, müftü Mehmet Deniz’in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle Diyanet tarafından baskı gördüğü ve yaşamına bu nedenle son verdiği iddia edilmektedir.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde, bu nedenlerden dolayı müftü Mehmet Deniz hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturmanın ardından müftülükten atıldığı belirtilmektedir. Yine kamuoyunda, Deniz’in masrafları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bütçesinden karşılanan toplantılara katılmadığı, ziyaretlerinde TDV bütçesinden yemek ısmarlamak yerine cebinden karşılayarak simit-peynir aldırdığı ve bu olaylar sonucunda Manisa İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına yazı yazıldığı iddia edilmektedir.


Deniz’in görevden alınma kararına karşı açtığı davada Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kınama cezasını ve müftülükten alınma kararının iptaline ve göreve iade kararı verilmesine rağmen Diyanet İşleri Başkanlığının bu kararı işleme koymadığı, bunun üzerine bu hukuksuzluğa dayanamayan müftü Mehmet Deniz’in hayatına son verdiği ifade edilmektedir.

İdari Yargılama Usulü Kanunun 28/1. maddesi gereğince “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” Ayrıca Anayasa’nın 9. maddesi uyarınca mahkemeler Türk Milleti adına karar verir. Bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hukuka aykırı olarak mahkeme kararını yerine getirmediği anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Müftü Mehmet Deniz hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ne zaman ve hangi gerekçelerle soruşturma başlatılmıştır? Müftü Mehmet Deniz’in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi, cübbe giymemesi ve masrafları TDV bütçesinden karşılanan toplantılara katılmaması gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ve görevden alındığı iddiaları doğru mudur?
  2. Müftü Mehmet Deniz hakkında verilen ilgili kınama ve görevden alınma kararlarının gerekçesi nedir?
  3. Müftü Mehmet Deniz’in göreve iade talebiyle açtığı davanın Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından kabul edilmesi ve işlemin hukuka aykırılığına karar verilmesine rağmen kararın Başkanlık tarafından yerine getirilmediği iddiası doğru mudur?
  4. Müftü Mehmet Deniz hakkında Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın 30 günlük yasal süre içerisinde uygulanmamasından kim sorumludur? İlgili kararın uygulanmaması nedeniyle sorumlu kişi hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
  5. Müftü Mehmet Deniz vefat ettikten sonra ilgili mahkeme kararı uygulanarak yasal hakları ailesine iade edilmiş midir? Müteveffanın ailesine nasıl destek verilmesi planlanmaktadır?
  6. Son 5 yılda; kaç imam ve müftü hakkında soruşturma açılmış, kaç tanesi hakkında disiplin cezası verilmiş, kaç tanesi devlet memurluğundan çıkarılmıştır? Son 5 yılda İdare Mahkemeleri tarafından verilen kaç göreve iade kararı Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanmamıştır?
  7. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışanlarına, kılık ve kıyafetleri ile yaşam tarzları hususunda baskı uyguladığı, baskı uyguladığı çalışanlarını da kamu görevinden atarak cezalandırdığı iddiaları hakkında soruşturma/inceleme başlatılmış mıdır?
  8. İYUK’un 28/1. maddesine aykırı şekilde mahkeme kararlarının uygulanmamasına yönelik Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer bakanlıklarda yazılı ya da sözlü bir teamül bulunmakta mıdır? İdarelerin mahkeme kararlarını uygulamaması hususunda bir önlem alınmış mıdır ya da herhangi bir soruşturma/inceleme başlatılmış mıdır?
Connect with Me: