Pandemi önlemleri gerekçe gösterilerek uygulanan ve baro seçimlerini de kapsayan keyfi kısıtlamalar, avukatların anayasal hakları olan seçme ve seçilme haklarını ellerinden almaktadır. İktidar baro seçimlerine dair pandemiyi bahane ederek illerde 2. baroların kurulma yeterliğine kavuşmasını ve mevcut TBB Başkanı’nın bu sayede yeniden seçilmesi amaçlamakta ve seçimleri keyfi olarak geciktirmektedir.

Anayasa’nın 129. maddesi uyarınca; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan baroların organları, avukatlar tarafından yapılacak seçimle belirlenir. Avukatlık Kanunu’nun 82. maddesinin açık hükmüne karşın, 2020 yılı Ekim ayında yapılması gereken baroların genel kurulları, İçişleri Bakanlığı’nın pandemi tedbirlerine ilişkin genelgesi gerekçe gösterilerek İl Hıfzıssıhha Kurullarınca ertelenmiştir.

Kademeli normalleşme adımları kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgede ise; baro genel kurullarının çok yüksek riskli illerde yapılamayacağı, diğer illerde ise kişi başına 8 m2’lik bir alan bulundurma koşulu ve 300 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabileceği ifade edilmiştir. İl Hıfzıssıhha Kurulları genelge doğrultusunda bu tedbirlerin uygulanmasına karar vermiştir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğin ertelenmesi ve diğer illerde de 300 kişi sınırı getirilmesi nedeniyle baro seçimlerine dair fiili bir yasak konulmuştur. Ancak pandemi tedbirleri açısından önemli olan bu kısıtlamaların makul bir şekilde alınacak önlemlerle çözüme kavuşturulacağı açıktır.

Avukatlar zaten yargı faaliyetleri devam etmesi nedeniyle her gün binlerce kişinin yoğun bir sirkülasyonla bulunduğu adliyelerde, icra dairelerinde, karakollarda ve cezaevlerinde mesleki faaliyetlerine devam etmektedirler. Öte yandan herkesin gözleri önünde iktidar partisi ‘lebalep’ kongreler yapmaktayken, baroların genel kurullarını yapmalarının engellenmesi kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır.

Anayasa 129. maddesi ve Avukatlık Kanunu’na göre anayasal ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi ve hâlihazırda oldukça geciken baroların olağan genel kurul toplantılarının bir an evvel yapılması yargının kurucu unsuru olan avukatların en temel hakkıdır. Bu minvalde DEVA Partisi olarak iktidara, baroların ve avukatların üzerinden elini çekmesini ve İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde siyasi partiler gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurullarının da toplantı yasakları ve kısıtlamalardan müstesna tutulması gerektiğini hatırlatırız.

Connect with Me: