5 Nisan Avukatlar gününü buruk kutluyoruz; çünkü yargının üç kurucu unsurundan biri olan avukatlar, iktidarın tehdit ve baskısı altındadır. Avukatlık faaliyetlerinden dolayı yargılama ve hatta tutuklamalar olağan hale gelmiştir. Kamuoyuna yansıyan verilere göre 2016’dan 2020’ye kadar en az 605 avukat tutuklanmış ve 441 avukata hapis cezası verilmiştir. Avukatlığın savunma makamı olduğu ve her vatandaşın savunma hakkına sahip olduğu göz ardı edilerek avukatlar, müvekkilleriyle özdeşleştirilmiş, çok defa içi boş soruşturmalarla ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakılmışlardır.

Avukatlık mesleğini ifa etmek her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Avukatlar; adliye koridorlarında, haciz mahallerinde görevleri sırasında saldırılara uğramakta ve hatta öldürülmektedir. Bunun yanı sıra mahkeme salonlarında avukatların söz hakları sınırlanmakta, kanun hükmüne rağmen soruşturma ve dava dosyalarını etkili bir şekilde incelemeleri engellenmektedir. Tek bir duruşma için saatlerce beklemek, mesleğin bir gerçeği haline gelmiştir.

Avukatlık Kanunu’nda yapılan değişiklikle dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde eşi ve benzeri olmayan, mesleğin onur ve saygınlığıyla bağdaşmayan çoklu baro sistemi oluşturulmuştur. Anayasa’nın ruhuna ve sözüne aykırı bir şekilde yapılan değişiklikle oluşturulan sistem, baroların iktidar tarafından araçsallaştırılmasının önünü açmıştır. Ayrıca değişiklikleri protesto etmek için Ankara’ya yürümek isteyen baro başkanlarının yürüyüşü keyfi şekilde engellenmesi ile gözaltı ve darp görüntüleri utanç tablosu olarak hafızalara kazınmıştır.

Kamu hizmeti niteliğinde bir serbest meslek faaliyeti yürüten avukatların, pandemi süresince en çok etkilenen meslek gruplarının başında olmalarına rağmen kendilerine devlet tarafından etkili bir yardım sağlanmamıştır. Bu süreçte pek çok sözleşmeli olarak çalışan avukatın işine son verilmiş, birçok serbest çalışan avukat ise ofisini kapatmak zorunda kalmıştır. Umutsuzluk ve ekonomik bunalım nedeniyle genç avukatlardan maalesef intihar edenler dahi olmuştur. Avukatların mesleki sorunlarına duyarsız kalınması, artık ekonomik sorunların ötesinde hayat memat meselesi halini almıştır. Bu nedenle, bir an önce özellikle genç avukatların ekonomik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Ayrıca tüm avukatlara yönelik olarak; KDV oranları indirilmeli, CMK ücretleri harcanan emekle orantılı olarak iyileştirilmeli, CMK kapsamında alınan dosyalardan beraat kararları ile ilgili vekalet ücretlerinin ödenmesi geciktirilmemeli, SGK prim ve vergi mükellefiyetleri hafifletilmelidir.

DEVA Partisi olarak, avukatların ve baroların baskı altında tutulmadan mesleklerini icra edebilmesi, bağımsız ve tarafsız yargı ile savunma hakkı için mücadele ediyoruz. Bu minvalde gerek baskı gerek ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalışan tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyor, mesleki faaliyetleri sırasında öldürülen ve yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar eden tüm avukat meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

Connect with Me: