Siyasi Partiler Kanunu’nun 8. maddesinin 3 ve 5. fıkralarındaki;Siyasi partiler, aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar. (…) Bilgi ve belgelerin alındığı anda, İçişleri Bakanlığınca bir alındı belgesi verilir.” hükümlerine rağmen gerekli kuruluş belgelerini İçişleri Bakanlığı’na 21 Eylül 2020 tarihinde sunan Yeşiller Partisi’ne aradan geçen 11 aylık süreye rağmen ‘alındı belgesi’ verilmediği ve böylece partinin tüzel kişilik kazanmasının engellendiği iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;

1- Yeşiller Partisi, 21.09.2020 tarihinde gerekli belgeleri ile İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunmuş mudur?

2- Parti kuruluş bildirisinin alındığı anda verilmesi gereken ‘alındı belgesi’nin Yeşiller Partisi’ne verilmediği iddiası doğru mudur?

3- Bildirim anında verilmesi gereken ‘alındı belgesi’ Yeşiller Partisi’nin kuruluş bildirimini yaptığı tarih üzerinden 11 ay geçmiş olmasına rağmen kendilerine verilmemişse neden verilmemiştir ve partinin tüzel kişilik kazanması hangi gerekçelerle engellenmektedir?

 

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanlığı

Connect with Me: