Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1999 yılında aldığı kararla 21 Şubat tarihini “Uluslararası Anadili Günü” olarak kabul etmiştir. İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu anadillerin korunmasının önemine dikkat çekerek, “Bizler her bir dili topluma ve kültüre zenginlik katan birer unsur ve insanlığın ortak kültür mirası olarak görmekteyiz. Kaybolan her dil aynı zamanda insanlığın ortak kültür mirasının bir parçasının kaybolması demektir.” dedi.

Yeneroğlu açıklamasında şunları ifade etti: “UNESCO verilerine göre bugün dünya üzerinde konuşulmakta olan 6 bin dilin yarısı, hiç bir önlem alınmazsa kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. UNESCO’nun bir dilin kaybolma tehlikesi kavramını ‘yüz yıl içinde bir dili konuşacak çocuk kalmaması durumu’ olarak açıkladığını göz önünde bulundurursak durumun vahameti ve aciliyeti bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

Her bir dil topluma ve kültüre zenginlik katan birer unsur ve insanlığın ortak kültür mirasıdır. Dil çeşitliliği ve anadilin kullanılmasını teşvik etmek ve aynı zamanda dilsel ve kültürel gelenekleri geliştirme bilinci içinde hareket etmek azami önem taşır. Bir ülke için ekonomik ve toplumsal gelişim ve başarı sağlamak ne kadar önemli ise dilsel ve kültürel zenginliklerin de korunması ve gelişimine imkân tanıyacak fırsatların oluşturulması da o denli önemli olmak zorundadır.

AK Parti iktidarıyla birlikte geçmişte âdeta inkar edilen anadillere ilişkin tabular yıkılmıştır. İnsanların Kürtçe konuştukları için zulüm gördükleri dönemler tarihte kalmıştır. Ülkemizde devlet kanalı Kürt vatandaşlarımızın dilinde yayın yapmakta, seçim çalışmalarında Kürtçe siyasi çalışmalar yapılabilmekte, Kürtçe dil kursları özgürce faaliyet gösterebilmekte ve üniversitede Kürt dili ve edebiyatı okutulmaktadır. Atılan tüm bu adımlarla ülkemizin kültürel zenginliği güçlendirilmiştir.

Türkiye olarak gerek ülkemizde gerekse de diğer ülkelerde dillerin kaybolmaması hususunda gerekli katkıyı sağlamakla mükellefiz. Bu çerçevede Anadolumuzda kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillerin arasında yer alan Lazca, Abhazca, Adigece, Zazaca, Kabar Çerkes, Batı Ermenicesi, Pontus Yunancası gibi dillerin korunması için teşvik programları geliştirmek durumundayız.

Öte taraftan Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız bağlamında zaman zaman gündeme gelen entegrasyon tartışmalarında anadilin değersizleştirildiğine ve dışlandığına tanık oluyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızın anadillerine sadece bir iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda kimliği şekillendiren temel değerlerden biri olarak yaklaşarak sahip çıkmaları önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki, bir dilin korunması o dil ile özdeşleşen değerler ve kimliklerin tanınması ve koruma altına alınması anlamına gelir. AK Parti olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil eğitiminin yaygın olarak verilmesi ve kültürel kimliklerin korunması için her zaman gerekli desteği vermekte, özellikle de genç neslimizin anadillerinin güçlendirilmesini önemsemekteyiz. Bu bağlamda yurt dışı eğitim ve kültür politikalarını daha aktif hale getireceğiz.

Dünya üzerinde nerede bulunursa bulunsun, hangi toplumda yaşarsa yaşasın bir çocuğun anadilini öğrenmesi onun en temel hakkıdır. Hükümetler bu bilinçle hareket etmek durumundadırlar. Tüm anadillerin nesilden nesile aktarılarak yaşatılması, gelişmesi ve böylece ortak insanlık mirasının korunması temennisiyle tüm insanların Anadil Günü kutlu olsun.”

Connect with Me: