RTÜK tarafından Habertürk’e bir milletvekilinin ifadelerinin yayın ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle verilen yayın durdurma ve idari para cezası çoğulcu bir kamuoyunun oluşumunu sağlayan basın özgürlüğüne vurulan ağır ve kabul edilemez bir darbedir.

RTÜK Kanunu kapsamında en üst sınırdan verilen bu ceza, demokratik toplumun gereklerine, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında korunan ifade ve basın özgürlüğü haklarına açıkça aykırıdır.

İktidar, RTÜK aracılığıyla keyfi olarak basın ve medya organlarını cezalandırmaktadır. Kamuoyunun aydınlatılması, bilgi ve düşüncelerin yayılmasını tamiri imkansız bir şekilde engellemektedir. Oysa, ifade, basın özgürlüğü eleştiri hakkı ve siyasi tartışma özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir. Basın özgürlüğüne yönelik sınırlamaların, bireylerin haber alma hakkını da temin ettiğinden daha katı ölçütlere tabi olması gerekir.

Öte yandan Sn. milletvekilinin kastı aşan ifadeleri üzerinden Habertürk’ün cezalandırılması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Moderatör program sürecince tarafsızlığını koruyarak karşıt fikirlere yer vermiş, ifadeye açıklık getirilmesini talep etmiş ve fikirlerin karşılıklı olarak tartışılmasına imkân tanımıştır.

Geldiğimiz noktada halkımızın doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesine, eleştirilerden ve farklı görüşlerden haberdar olmasına hizmet etmesi gereken medya çeşitli sindirme, müdahale ve baskılar nedeniyle görevini özgürce yerine getirememektedir. Toplumun medya aracılığıyla iktidarı denetleme imkânı ortadan kaldırılmıştır.

Bugün ana akım medyanın önemli bir kısmı iktidarın güdümüne girmiştir. İktidar kalan birkaç medya kanalını da kamu gücü ile tamamen susturmaya çalışmaktadır.

Ne yazık ki, RTÜK tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine aykırı olarak medyayı ve yayınları dizayn etme görevini üstlenmiştir. Kamu gücünü kullanarak iktidarın medya üzerindeki sopası haline gelmiştir. İktidarı rahatsız eden ve eleştiren ifadeler televizyon ekranlarına yansıtılamamakta, halkın doğru bilgi alma hakkı engellenmektedir. Anayasada açıkça yasaklanan sansür RTÜK aracılığıyla uygulanmaktadır.

DEVA Partisi olarak, basın özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırması, basının kendinden beklenen işlevi hakkıyla yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünün her zaman tarafı olacağımızı beyan eder, RTÜK tarafından Habertürk’e verilen cezanın ölçüsüz ve hukuksuz olduğunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Connect with Me: