AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu Selçuk Üniversitesi Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasıyla ilgili, “Göç ve diaspora alanında araştırmaya değer onlarca konu bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesi’nde geliştirilmesi planlanan Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi bu alanlardaki akademik çalışmaların zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.” dedi. Yeneroğlu şunları kaydetti:

“Ülkemizde bulunan 5 milyon civarındaki göçmen ve mülteciyle, yurt dışında yaşayan 6 milyona yakın insanımız kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın doğrudan ilgilendiği iki alandır. Her iki kesimle ilgili ekonomik, siyasi, hukuki, toplumsal katılım ve yerleşme gibi konularda çalışmalar yapmak toplumun menfaati için bir zarurettir. Bu çalışmaları yaparken göçmenler ve diasporanın farklı boyutlarıyla ilgili daha fazla akademik araştırmalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Tam da bu noktada üniversitelerimizde ve araştırma merkezlerimizde, göç ve diaspora alanlarında yürütülen araştırmaların artırılması elzemdir.

Bu çerçevede Selçuk Üniversitesi’nde geliştirilmesi planlanan Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ülkemizde bu alanda var olan araştırma kurumlarına yeni bir yapının dâhil olması, akademik çalışmaların zenginleşmesi açısından fayda sağlayacaktır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası çapta yapılacak bilimsel araştırmalarla; kamu kurumları, medya ve STK’ların ihtiyacı olan bilgiler ortaya konulacaktır.

Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili araştırmaya değer onlarca konu bulunmaktadır. Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Belçika, İngiltere, İtalya, ABD, Kanada ve Avustralya’da vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen gelişmeler cereyan etmektedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın anavatan ile olan aidiyetleri, kimlik tanımlamaları, Türkçe’yi kullanma düzeyi ve mavi kart gibi meseleler de doğrudan ülkemizi ilgilendirmektedir. Öte yandan ülkemizin bir göç ülkesi olduğu ve dünyadaki göç hareketlerinin merkezinde olmaya devam edeceği gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla göç ve diaspora alanındaki araştırma merkezlerinin tüm bu konularda araştırma projeleriyle kalıcı çözüm önerileri geliştirmeleri kamu yararına olacaktır. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi’nde Uluslararası Göç ve Diaspora Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Connect with Me: