AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi (YSKM) yurt dışında yaşayan gençlere özel seçim beyannamesi hazırladı. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Milletvekili ve YSKM Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışında yaşayan gençlerimizin Türkçeyi en güzel biçimde konuşmaları ve anavatanla olan bağlarının güçlendirilmesi, geleceğe yapılacak en büyük yatırımlardandır. Bunu dikkate alarak gençlerimizin özellikle eğitim imkânlarının geliştirilmesi için Türkiye’de uygulamaya geçirmeyi hedeflediğimiz alanları gençlik seçim beyannamemizde belirledik.” dedi.

Mustafa Yeneroğlu, “Yurt dışındaki vatandaşlarımız gelecekte Türkiye ile güçlü bir ilişki içerisinde olacaksa, bunu ancak gençlerimiz sayesinde gerçekleştirebileceklerdir. Farklı ülkelerde doğup büyümüş gençlerimizin bizler için her zaman özel bir anlamı var. Yaşadıkları ülkeler için de önemli potansiyele sahip olan bu gençlerimiz iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde de öncü olacaklar. Bu hususları dikkate alarak AK Parti olarak yurt dışındaki gençlerimiz için attığımız adımları ve yeni dönemde yapmak istediklerimizi özel bir beyannamede ele aldık. Gençlerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan beyannamemiz aynı zamanda onların seçimlere yönelik ilgi ve katılımlarının artmasına da katkı sağlayacak.” ifadesinde bulundu.

gencler_beyannameYurt dışında doğup büyümüş gençlerin Türkiye ile bağının güçlendirilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yeneroğlu, ”Gençlerin Türkçeye en güzel biçimde hâkim olmaları, Türkiye ile olan bağlarının anahtarıdır. Bunun için Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılması gençlerimiz için anadil ve anavatanla ilişkilerin geliştirilmesi imkânını sunacaktır. Bununla birlikte Türkiye’deki eğitim imkânlarının yurt dışındaki gençlerimiz için geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Türkiye’deki devlet üniversitelerinin yurt dışında kampüs açabilmeleri ve yine Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen gençler için üniversite kontenjanlarının artırılması belirlediğimiz hedefler arasında yer almaktadır. Öte yandan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için başlattığımız burs ve araştırma desteklerini artırmayı da planlıyoruz. Bunun dışında dövizle askerlik bedelinin 1.000 €’ya düşürülmesinden en fazla gençlerimiz faydalanacaktır.” diyerek gençlik beyannamesi hakkında bilgi verdi.

Yeneroğlu, “Gençlerin Türkiye’de iş hayatında yer alabilmeleri için atılması gereken bazı adımlar var. Türkiye’de kamu kurumlarında çalışmak isteyen gençlerimizin önündeki en büyük engel devlet kurumlarına giriş için yapılan KPSS uygulamasıdır. Bu sınavların yurt dışındaki gençlerimizin eğitim geçmişlerine uygun bir şekilde geliştirilmesi hem gençlerimizin hem de ülkemizin faydasına olacaktır. Gençlerimiz için geliştirilecek olan özel staj programları onların Türkiye’deki iş hayatını daha yakından tanımalarına imkân sağlayacak, ayrıca gelecek planlamalarına da katkıda bulunacaktır.” açıklamasında bulundu.

AK PARTİ YURT DIŞINDAKİ GENÇLERİMİZİN YANINDA

Connect with Me: