Dortmund Buluşması

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 3 Mayıs 2015’te Dortmund’da yurt dışı Türklerle buluşması münasebetiyle bir açıklama yapan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Mustafa Yeneroğlu, “On binlerce kişi tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Sayın Başbakanımızın Dortmund Buluşması’nda üzerinde durduğu konular yeni bir döneme işaret etmektedir. Başbakanımızın en çok temas ettiği konuların başında yurt dışındaki vatandaşlarımızın anadil eğitimi, kültürel kimliklerinin korunması ve ayrımcılıkla mücadele gibi başlıklar bundan sonraki dönemin temel gündemi olacaktır.” ifadelerinde bulundu. Yeneroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sayın Başbakanımızın yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik 10 maddelik eylem planında; yurt dışında seçim bölgesinin oluşturulması, dövizli askerlik meblağının 1000 Euro’ya düşürülmesi, pasaport harçlarının indirilmesi, yurt dışından getirilen araç ve telefonların Türkiye’de kullanım sürelerinin arttırılması, tanıma ve tenfiz davalarının kolaylaştırılması, üniversiteli gençlere sunulan burs imkânlarının genişletilmesi ve annelere yönelik maddi destek ve çeyiz hesabı uygulamalarının yurt dışındaki vatandaşlarımız için de geçerli olması müjdeleri yer aldı. Bu eylem planı yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımızı ziyadesiyle memnun ettiği gibi, meseleleriyle yakından ilgilenildiğinin de göstergesi olmuştur. Bu ilgi kuşkusuz siyasi katılımı da ciddi oranda artıracaktır.

Ancak kanaatimizce Dortmund Buluşması’nı önemli kılan asıl husus, Başbakanımızın konuşmasında özellikle vurguladığı gibi asırlar sonrasının tablosunu görme ve bu doğrultuda engin bir anlayışla gereken kalıcı adımları bugünden atmaya başlamış olma iradesidir. Milletimizi bütün renkleriyle kucaklayan bir siyasi parti olarak temel meselemizin; yaygın anadil eğitimi, dinî ve kültürel kimliklerin muhafazası ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra yaşadığımız ülkelerde çoğulcu kültürün korunması olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu çerçevede sayın Başbakanımızın verdiği müjdeler kadar önemli olan bir diğer husus yurt dışı Türklere yönelik bakış açısının artık bütünüyle değişmiş olmasıdır. Bu değişim yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımıza yaklaşımda bir devrim anlamı taşımaktadır. AK Parti bu alanda da öncü olmuştur. Ortaya konan plan ve projelerin somut politikalara dönüştürülmesi açısından diasporanın meselelerine vakıf adayların Türkiye siyasetine girmiş olması bu yeni dönemin en belirgin işaretidir. İşimiz çok, yolumuz uzun. Ancak bu yolda vatandaşlarımızın desteği yanımızda olduğu sürece hiçbir engel bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamayacaktır.”

Connect with Me: